6.5.07

ENS DONEN LA RAÓ


Aquesta setmana hem rebut carta de Medi Ambient. En aquesta carta reconeixen que la Pedrera està inclosa dins la Xarxa Natura 2000 i que s'han iniciats accions legals per al seu tancament.