19.5.07

FEM POBLE!

1.- FEM POBLE!
ENDAVANT AMB L’ALTERNATIVA

Davant les eleccions municipals del mes de maig de 2007 els veïns i veïnes de Torredembarra agrupats al voltant de l’ABG creiem que cal:

Regenerar la política torrenca donant pas a la implicació activa del JOVENT en la vida diària de la vila.
Potenciar els serveis per a la GENT GRAN.
Apostar fort per la DEMOCRÀCIA DIRECTA.
Establir vincles estables amb la resta de municipis del BAIX GAIÀ per tal de mancomunar els serveis (residus, mitjans de comunicació, etc).
Garantir una política ECOLOGISTA a l’administració local a partir de l’aplicació de l’Agenda 21.
Planificar el desenvolupament i la DIVERSIFICACIÓ DE L’ECONOMIA de la Vila.

CONTROLAR EL CREIXEMENT URBANÍSTIC, potenciar L’HABITATGE SOCIAL i garantir la conservació del PAISATGE AGRÍCOLA i del LITORAL.
Protegir el nucli antic i el PATRIMONI HISTÒRIC.

IMPLICAR TOTS ELS SECTORS DE LA POBLACIÓ, sense distinció del seu origen, en la vida local.
Garantir el SUPORT necessari A TOTES LES ENTITATS per tal que puguin desenvolupar les seves activitats amb llibertat i qualitat.
AMPLIAR ELS SERVEIS SOCIALS i l’educació per adults.
Garantir ESPAIS PER A FER ESPORT a tots els barris.
Planificar i potenciar espais per a usos culturals (TEATRE, CENTRE CÍVIC, BIBLIOTECA, SALA D’EXPOSICIONS, etc.).
Oferir des de l’Ajuntament una total TRANSPARÈNCIA EN LA SEVA GESTIÓ.

Cal un treball transversal i coordinat de totes les àrees que permetin conservar la identitat de la vila i a l’hora obrir-se a totes les cultures que conviuen a la Torre. En aquest sentit, cal potenciar les entitats i la comunicació entre els ciutadans (ràdio, publicacions impreses, etc.).

Volem una Torre que respecti el seu passat, que visqui el present i que projectiu el futur amb la participació de tothom. En aquest sentit, aquesta legislatura és vital perquè es desenvoluparan grans plans parcials que haurien de garantir serveis, espais verds, habitatge protegit, aparcament i un creixement sostenible cohesionat. En cas contrari seguirem amb una Vila desordenada i sense serveis. Creiem que aquest desenvolupament no només a de ser sostenible en termes medioambientals. Creiem que cal que es destinin els recursos suficients per al patrimoni històric, per a la seva recuperació, estudi, onservació i difusió.

A nivell comarcal, hem experimentat el treball col·lectiu per aturar grans projectes que afectaven al territori i les primeres experiències mancomunades. Creiem que ara és el moment de fer un pas més endavant desenvolupant polítiques comunes que ens ajudin a planificar, desenvolupar i promocionar la comarca.