12.5.07

FEM POBLE!FEM POBLE!
ENDAVANT AMB L’ALTERNATIVA

Els sotasignants volem donar suport PÚBLIC a la candidatura veïnal Alternativa Baix Gaià de cara a les properes eleccions municipals (maig 2007) perquè creiem que cal:

· Regenerar la política torrenca donant pas a la implicació activa del JOVENT en la vida diària de la vila.
· Potenciar els serveis per a la GENT GRAN.
· Apostar fort per la DEMOCRÀCIA DIRECTA.
· Establir vincles estables amb la resta de municipis del BAIX GAIÀ per tal de mancomunar els serveis (residus, mitjans de comunicació, etc).
· Garantir una política ECOLOGISTA a l’administració local a partir de l’aplicació de l’Agenda 21.
· Planificar el desenvolupament i la DIVERSIFICACIÓ DE L’ECONOMIA de la Vila.
· CONTROLAR EL CREIXEMENT URBANÍSTIC, potenciar L’HABITATGE SOCIAL i garantir la conservació del PAISATGE AGRÍCOLA i del LITORAL.
· Protegir el nucli antic i el PATRIMONI HISTÒRIC.
· IMPLICAR TOTS ELS SECTORS DE LA POBLACIÓ, sense distinció del seu origen, en la vida local.
· Garantir el SUPORT necessari A TOTES LES ENTITATS per tal que puguin desenvolupar les seves activitats amb llibertat i qualitat.
· AMPLIAR ELS SERVEIS SOCIALS i l’educació per adults.
· Garantir ESPAIS PER A FER ESPORT a tots els barris.
· Planificar i potenciar espais per a usos culturals (TEATRE, CENTRE CÍVIC, BIBLIOTECA, SALA D’EXPOSICIONS, etc.).
· Oferir des de l’Ajuntament una total TRANSPARÈNCIA EN LA SEVA GESTIÓ.

Llistat d’adhesions:
Pere (jubilat)
Txell (comunicadora audiovisual-quasi)
Pau A (ambientòleg)
Marco (professor)
Diana (treballadora social)
Daniel (administratiu)
Gemma (estudiant de treball social)
Enric (graduat social)
Tieb (comerç)
Ramon (estudiant)
Maria (jubilada)
Violeta (activitats culturals)
Marc (estudiant)
Rosa (monitora)
Eduard (artista conceptual i empíric)
Joana (estudiant)
Susana (ajudant de menjador)
Núria (administrativa)
Manuel (fuster-ebanista)
Victor (manobre)
Amadeu (treballador familiar)
Josep (transportista)
Pep (administratiu)
Sònia (Psicòloga en procés)
Toni (operari tèxtil)
Julià (llicenciat en filologia anglesa)
Marc (estudiant)
Magda (comerciant)
Encarnació (funcionària)
Núria (dietista)
Iris (professora)
Mireia (administrativa)
Rosa (periodista)
Josep (lampista)
Xavier (operari tèxtil)
José (xofer)
Mercè (informàtica)
Àngela (estudiant d’història)
Elena (advocat)
Antonio (advocat)
Magaly (comerciant)
Núria (comerç)
Montse (tècnic mig en serveis socials)
Antonio M (fuster)
Isamar (estudiant)
Marc (estudiant)
José (autònom)
Martí (estudiant)
Francesc (informàtic)
Sofia (comercial)
Horacio (aturat)
David (músic)
Ana Maria (administrativa)
Roger (cambrer)
Montse (jubilada)
Antonio (shaper)
Jordi (serveis ambientals)
Oriol (fotògraf)
Vanessa (estudiant d’anatomia patològica)
Eberhardt (enginyer)
Lin (monitora)
Ferran (motorista)
Anna (funcionària)
Oriol (relacions públiques)
Rosa (periodista)
Cristina (estudiant)
Jordi R (professor)
Albert (biòleg)
Adelaida (activitats d’animació)
Pau R (estudiant de filosofia)
Suyai (aturada)
Ricard (veterinari)
Toni (hosteleria)
Núria (mestra)
Jordi (informàtic)
Mireia (informàtic)
Isidre (operari)
Teresa (jubilada)
Tomás (jubilat)
Joan (tècnic en treballs verticals)
Àlex (autònom)
Lluís (regidor)
Jordi (mestre)
Adam (arquitecte)
Gerard (transportista)
Gemma (estudiant)
Sílvia (estudiant de mestre)
Lluís V (tècnic comercial)
Dilmer (treballs verticals)
Eva (administrativa)
René (comerciant)
Glòria (advocat)