25.5.07

COMUNICAT DE PREMSA


Després dels aconteixements ocorreguts aquesta setmana al voltant de la contractació de l'aigua, des de l'Alternativa Baix Gaià manifestem que:

Fa dos anys l'ABG va proposar a l'Ajuntament de Torredembarra iniciar l'estudi de viabilitat per poder crear l'EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓ DE L'AIGUA, entenent que hi ha suficients arguments per què Torredembarra pugui fer polítiques reals d'autogestió i d'estalvi de l'aigua. Aquesta proposta va ser rebutjada per tots els partits polítics.

La Comissió d'Aigues, Residus i Energia del Consell Municipal de Sostenibilitat va demanar que l'Ajuntament de Torredembarra estudiés aquesta possibilitat. Prèviament la Comissió havia estat visitant les instal.lacions de l'Empresa Pública d'Aigues de Reus.

Atès que el procés de privatització de l'aigua ha acabat amb una mesura cautelar d'un jutge, a petició d'una de les empreses que participen al concurs d'adjudicació, obligant a la suspenció del Ple Extraoridinari del passat dimecres,

DENUNCIEM

Que no s'ha escoltat la veu del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Que s'ha judicialitzat el procés de contractació de l'aigua.

Que amb el limitat temps que hem tingut els partits polítics per estudiar l'informe dels tècnics, i posteriorment les al.legacions presentades per les empreses, ha estat impossible poder analitzar detalladament el procés i la documentació.

Que l'actitud d'algunes empreses no ens ha semblat correcta.

Que l'actitut de l'Agrupació Democràtica de Torredembarra (ADT) no és correcta per l'intent d'utilitzar electoralment la judilització del contracte de gestió de l'aigua.

DEMANEM

PRIMER: Aturar el procés de privatització de la gestió de l'aigua.

SEGON: Iniciar el procés d'estudi de viabilitat per poder crear l'EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓ DE L'AIGUA

Lluís Suñé - ABG - Torredembarra