13.5.07

SANITAT


14.- SANITAT
“La població té el dret i el deure de participar individualment i col·lectiva, en la planificació i la prestació de la seva assistència sanitària”
Organització Mundial de la Salut (1981)

Volem una sanitat participativa. El nostre projecte:
1.- Presentació
Des de mitjans de segle XX s’ha donat una importància creixent a la participació comunitària en els processos de desenvolupament social. En el camp sanitari aquest concepte de participació es va consolidar amb la formulació de l’”Atenció Primària”. L’objectiu d’aquesta Atenció ha de ser que la pràctica sanitària sigui acceptada per la societat, amb la seva participació, buscant la seva corresponsabilitat i l’autogestió de la comunitat. Cal donar el protagonisme a la comunitat, identificar les necessitats, centres d’interès.
· La participació ciutadana al voltant de la sanitat és baixa.
· Amb una implicació de la ciutadania es podria garantir un millor consideració del sistema sanitari, es podrien millorar els serveis, milloraria la comunicació sistema-societat i l’efectivitat de la prevenció i dels tractaments.
· Les inversions i els recursos de què disposa la sanitat a Torredembarra són menors dels necessaris.
· El sistema sanitari no està preparat per garantir una atenció personalitzada, especialment en èpoques de màxima fluctuació de població (estiu i caps de setmana).
Cal cercar informació, observar i entrevistar en profunditat als membres de la comunitat sanitària. Cal un anàlisi crític de l’actual situació i proposar possibles vies per a fer més participativa i efectiva la sanitat a Torredembarra. Es tracta de cercar la manera de facilitar informació als equips mèdics sobre la població i facilitar a la població vies de comunicació i coneixement. Sens dubte, aquesta aposta facilitaria una sanitat que posés èmfasi en la prevenció de les malalties. Cal que la població senti com a pròpia la xarxa sanitària ja que és un bé públic creat i mantingut pel conjunt de la societat. En aquest sentit, la corresponsabilitat de la població serà més fàcil d’aconseguir en un procés participatiu que en l’estat actual de la qüestió.

2.- Objectius
Objectius generals:
· Fer accessible l’atenció sanitària bàsica amb el màxim d’efectivitat.
· Facilitar la democratització dels serveis sanitaris, apropant el sistema als usuaris, donant les eines necessàries als professionals per a conèixer millor l’entorn cultural.

3.- Entorn
La recerca s’ha desenvolupar a l’Àrea Bàsica de Salut de Torredembarra que inclou la majoria de municipis del Baix Gaià (Altafulla, Bonastre, Creixell, La Nou de Gaià, La Pobla de Montornès, La Riera de Gaià, Roda de Berà i Salomó).
A partir de la Llei d’ordenació sanitària (1992) els serveis sanitaris torrencs van acabar d’evolucionar del sistema tradicional, basat en uns metges que treballaven de manera individual els set dies de la setmana, a un sistema de treball en equip, amb nous serveis i establiment de guàrdies.
Actualment Torredembarra és el centre de l’Àrea Bàsica de Salut de la rodalia que està format pel CAP i diversos consultoris mèdics. La gestió va a càrrec de la Xarxa Sanitària de Santa Tecla. També existeix un Centre Mèdic privat i diverses consultes particulars.
Cal destacar la tasca de la Fundació Pere Badia que és hereu directe de la tasca iniciada per les Germanes de la Caritat el 1877. Actualment ofereix serveis d’atenció a la gent gran.
(...)
3.- PROPOSTES
Després de recollir la informació caldrà donar pas a l’estandarització de la informació obtinguda. Calen unes conclusions i una visió de conjunt. Finalment cal arribar a propostes concretes en diferents àmbits:
Proposta per a reorganitzar els serveis sanitaris permeten una comunicació i una participació de tota la comunitat que forma l’ABS.
PROPOSTA PEDAGÒGICA: Basada en activitats amb les escoles (alimentació, higiene bucodental, etc.), amb els instituts (conductes de risc, pràctica de l’esport, etc.), escola d’adults (assessorament, promoció de la salut mental, etc.), amb les associacions (Grup de Joves, Llar de Jubilats, etc.)
PROPOSTA COMUNICATIVA: Pàgina web interactiva, racó fix a la premsa local, cartellera a l’entrada de tots els centres mèdics, espai per a tríptics, etc. (Actualment no funciona ni el correu electrònic oficial de l’ABS)
PROPOSTA DE CONTROL CIUTADÀ: Una de les eines a utilitzar per a una millor corresponsabilitat és un control ciutadà dels serveis públics. En aquest cas, els serveis sanitaris, poden ser controlats pels veïns creant ens que vetllin pel funcionament, que avaluïn projectes, que opinin sobre les noves inversions a realitzar. Existeixen a molts llocs (Aragón, Canarias, Extremadura, etc.) Consells de Salut. Segurament seria una bona fórmula. Caldrà aprofitar les dinàmiques engegades des de la Comissió de Benestar.
PROPOSTA DE COORDINACIÓ D’ESPAIS
PROPOSTA DE PRESSUPOST PARTICIPATIU
PROPOSTA D’INTERACCIÓ: Els ciutadans participen en àmbits sanitaris oferint els seus coneixements i els sanitaris participen de les activitats de la societat civil aportant els seus coneixements científics.
PROPOSTA D’AUTO ORGANITZACIÓ: A partir del contacte dels ciutadans que visiten un mateix especialista amb regularitat es poden crear grups de suport, grups d’alletament matern, grups de voluntaris,
PROPOSTA DE TRANSPORT I ACCESSIBILITAT: A partir de l’estudi dels horaris dels busos supracomarcals (Penedès i Plana), dels busos urbans (Torredembarra, Roda de Berà i Pobla de Montornès) i dels trens cal coordinar parades i horaris per tal de facilitar l’arribada als centres mèdics. També, després d’avaluar les barreres arquitectòniques caldrà presentar una proposta que possibiliti l’accessibilitat als centres a tothom.

I a més a més...
-Negociar amb Santa Tecla la instal·lació de nous serveis mèdics al CAP.
-Exigir a Santa Tecla que garanteixi els serveis durant la temporada d’estiu al CAP, encara que els seus trelladors facin vacances (llevadora, etc.).
-Cal un millor funcionament del CAP. L’Ajuntament ha de vetllar per al compliment professional de tots els serveis.