13.5.07

AGRICULTURA I PESCA

12.- AGRICULTURA i PESCA
Necessitem als pagesos i als pescadors. Ecessitem que la seva tasca continui i puguin gestionar el nostre paisatge. Cal facilitar al màxim la seva feina que prou dura és en el context econòmic en el que vivim. Si la seva feina desapareix el gris del ciment tindà més facilitat per extendre’s per tot el territori. Per això, l’Alternativa proposa:

-Crear un consell consultiu de l’agricultura i la pesca amb els sectors afectats.
-Foment de l’agricultura com a eina de gestió del paisatge.
-Ampliació del nombre d’horts ecològics per als jubilats, traient els hivernacles abandonats qu hi ha.
-Arranjar l’espai d’entrada als horts ecològics amb bancs, arbres, una font, etc.
-Arranjament de tots els camins d’acord amb les necessitats dels seus usuaris.
-Conveni amb els propietaris per a restaurar els marges de pedra seca que limiten amb els camins.
-Establir bonificacions fiscals per als pagesos que conreïn les terres.
-Crear un museu del mar amb tot el potencial del litoral i el patrimoni dels pescadors, els boters i altres tasques relacionades amb el mar. Cal donar a conèixer la cultura del mar, protegir elements significatius del patrimoni pesquer, incentivar el seu estudi, dinfondre i sensibilitar a la nostra societat de la seva importància com a part integrant de la nostra cultura. Per aquest motiu, l’obertura d’un museu que serviria d‘element dinamitzador del litoral, en col·laboracó amb les entitats, el sector pesquer i coordinant visites, tasques didàctiques i espais visitables. Ens trobem en un moment molt important que cal aprofitar. Tota una generació d’homes i homes que han viscut les seves vides lligats al mar anirà desapareixent amb el anys. Tots els ormejos de pesca, els coneixements, les barques, les anècdotes, etc. són un patrimoni que convé preservar.
-Donar suport a la proposta de crear un parc subacuàtic.
-Dinamitzar la peixateria de la Plaça de la Vila.