12.5.07

I SI NO GOVERNEM?Fragments del programa electoral:

22.- I SI NO GOVERNEM?
En cas que no participem al proper govern municipal proposem un nou model de fer oposició basat en:
-Diàleg constant amb la gent de la Torre. Només el diàleg amb els diferents sectors de la ciutadania ens farà veure la realitat dels problemes de tothom. La proximitat és una característica nostra i ho ha de seguir essent.
-Assessorament i cerca de solucions davant dels problemes que puguin afectar a la Vila. Encara que restem exclosos del govern municipal hem de buscar solucions als problemes torrencs i proposar-les a l'Ajuntament, a qui pugui decidir.
-La introducció de millores als projectes proposats des de l’equip de govern. Si fem una anàlisi constructiva de l'acció de govern podrem fer propostes de millora que seran escoltades.
-L’elaboració de propostes per al debat. En pocs anys la Torre ha canviat molt, i en els pròxims anys encara canviarà més. Hem de construir la Torre del futur i cal mirar endavant amb perspectiva, preveient els nous reptes.
-El debat constructiu. Que permeti contrastar opinions i aportar idees. Que es puguin tractar els temes amb el temps suficient, sense presses, amb planificació.
-Participació activa dins el Consell Municipal de Sostenibilitat. Perquè creiem en el desenvolupament sostenible de la societat, perquè creiem que des del municipi es pot canviar aquesta societat i perquè creiem que totes les veus han de ser escoltades, és imprescindible fer-nos sentir, també, en el si del Consell Municipal de Sostenibilitat, que a hores d'ara és l'únic òrgan de participació directa de la ciutadania.

La nostra presència a l'Ajuntament s'ha de notar per la proximitat entre els torrencs i torrenques i els seus representants a l'Ajuntament. Això ho podem fer tant des del govern com des de l'oposició.