13.5.07

ECONOMIA

13.- COMERÇ, INDÚSTRIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
-Coordinar les activitats econòmiques per a conèixer les seves necessitats, per tal de promocionar-les millor i crear un espai a la pàgina web municipal on poder contactar amb totes elles.
-Foment del petit comerç local com a eina de diversificació de l’economia, atractiu turístic, vivesa i cohesió social.
-Estudi del mercat per planificar la instal·lació de noves grans superfícies.
-Adequació del clavegueram de la zona industrial.
-Cal estendre la tecnologia wimax per tal d’universalitzar les connexions a internet. Aquesta iniciativa afavoriria el desenvolupament econòmic.
-Ampliar la zona industrial tal i com preveu l’actual Pla General a partir d’una coordinació amb els diferents municipis del Baix Gaià.
-Vetllar que els plans parcials que es desenvolupin incloguin espais per a locals comercials.