12.5.07

DIT I FET


20.- DIT I FET

A continuació oferim un balanç de la feina feta durant la darrera legislatura des de les regidories que hem gestionat, donant suport a entitats i impulsant directament les activitats.

Cal potenciar les energies renovables
-Trobada d’energia solar anual.
-Edició de la guia sobre l’energia solar -Ordenança sobre l’energia solar.

Cal estudiar científicament l’evolució de la platja
-Estudi de la situació física ambiental de la platja de Torredembarra: proposta per una gestió integrada (UB)

Cal informar a la ciutadania de tota la feina i la informació que genera l’ABG
-Revista mensual “TDB”
-Article mensual al “Som-hi”
-Comunicats a la premsa comarcal
-Web http://alternativabg.blogspot.com/
-Acte públics al Casal
-Assemblees mensuals obertes a tothom-Escrits a diferents mitjans locals i comarcalsl Mònic.
-Bulletí electrònic setmanal
-Assemblees mensuals obertes

Cal promoure la recuperació de la memòria històrica
-Actes d’homenatge als republicans enterrats a la fossa comuna de Mas d’en Blanc i del cementiri deVespella cada darrer diumenge del mes gener.

Cal conèixer el territori i les seves possibilitats
-Excursió als muntanyans (maig 2006)
-Excursió a Vespella (gener 2006)
-Participació a la marxa pel Gaià.
-Excursió per la futura via verda.

Cal donar a conèixer els muntanyans
-Edició de rutes per la platja i el roquer
-Excursió mensual per l’espai
-Visita guiada als alumnes de de les escoles de la Torre

Cal una via verda al Baix Gaià
-Impuls de la pàgina web: http://viaverdabaixgaia.blogspot.com/
-Mocions aprovades a diferents ajuntaments de a comarca.
-Excursió per conèixer la via el 29-1-2006
-Participació a la marxa unitària a favor de la Via Verda el 19 de novembre de 2006.

Cal un cabal ecològic per al riu Gaià
-Participació a la marxa del mes de maig (2006)
-Reunió amb el Conseller de Medi Ambient (2006)
-Reunió amb Unió de Pagesos (2006)
-Participació activa al procés del futur consell de conca del riu.

Cal proposar la mancomunació dels serveis dels municipis del Baix Gaià
-Presentació de la proposta a Bonastre, Vespella, La Nou, Diari de Tarragona, El Punt, etc.
-Edició de la proposta (1000 exemplars).

Cal fomentar la cultura de la pau
-Participació a les manifestacions contra la guerra d’Irak.
-Participació a la cacerolada de Torredembarra contra la guerra.

Cal acabar amb les pudors de la depuradora
-Acord amb la conselleria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya per finançar la tercera fase de la depuradora (1 milió d’euros).

Cal controlar el creixement urbanístic
-Consulta popular per muntanyans II
-Moció al consell comarcal per muntanyans II (Veure l’apartat específic de Muntanyans II)
-Al·legacions als POUMs de Creixell i de La Riera de Gaià.
-Al·legacions a la Xarxa Natura 2000 per tal d’ampliar les zones protegides del Baix Gaià.

Cal dotar de mitjans a les regidories de joventut i medi ambient
-Ampliació horària de la tècnica de joventut.
-Augment pressupostari gradual de les dues regidories.
-S’ha augmentat el nombre de personal a medi ambient.
-S’han adquirit vehicles per a fer gestions relacionades amb el medi ambient.

Cal reforçar les activitats dirigides al jovent
-Potenciació del Grup de Joves.
-Mostra de DJs a la platja.
-Augment del pressupost de la regidoria.
-Participació a les assemblees de joves.
-Construcció de la primera fase de l’skate park.

Cal explicar la necessitat de reciclar
-Enquesta-roda informativa porta a porta
-Edició del tríptic “El residu, un recurs!”

Cal augmentar el % de reciclatge dels residus
-Introducció de la recollida selectiva a les dependències municipals.
-Conveni amb unes 200 empreses per recollir cartró porta a porta.
-Augment d’un 30% del reciclatge de paper l’any 2005.
-Compra de compostadors per als tres horts ecològics escolars i per als horts dels jubilats.
-Introducció de la recollida de poda.
-Augment del reciclatge durant el 2006 (de 13% al 21%).

Cal una major protecció de l’EIN dels Muntanyans
-Inclusió de la franja costanera dins la Xarxa Natura 2000.
-Petició per tal que la zona de muntanyans II esdevingui part del PEIN.
-Petició a la Generalitat de crear un consorci amb diferents administracions per a finançar la gestió de l’EIN.
-Delimitació de l’espai amb baranes i cordes.
-Instal·lació de nous pals d’informació.

Cal col·laborar en donar estabilitat al govern municipal i tirar endavant els grans projectes pendents
-Hem col·laborat activament en el desenvolupament dels grans projectes de l’equip de govern on hem participat.
-Hem col·laborat en la governabilitat de la Vila els darrers dos anys i mig.

Cal controlar la contaminació lumínica
-Distribució d’informació editada per la Generalitat sobre el tema.

Cal ajudar als pagesos per mantenir el paisatge i la diversificació de l’economia
-Hem fet arribar propostes d’arranjar els camins que van a parar a la rasa.

Cal augmentar l’ajut a la cooperació internacional
-Col·laboració des de Cooperació amb la Jornada de solidaritat amb les víctimes del tsunami.

Cal protegir al petit comerç
-Vot contrari a la instal·lació d’una gran superfície comercial prop de les Roques Planes si abans no es fa un estudi de les necessitats.