19.5.07

ÍNDEX

Índex

0.- Maig 2007, una mirada enrere
1.- Fem poble!
2.- Urbanisme i habitatge
3.- Benestar Social, cooperació i polítiques d’igualtat
4.- Medi ambient i desenvolupament sostenible
5.- Educació
6.- Cultura
7.- Transport i mobilitat
8.- Participació i relacions ciutadanes
9.- Turisme
10.- Governació, seguretat, viabilitat
11.- Joventut
12.- Agricultura i pesca
13.- Comerç, indústria i promoció econòmica
14.- Sanitat
15.- Hisenda, pressupostos participatius
16.- Esports
17.- Baix Gaià
18.- Les terres del Gaià
19.- Dit i fet
20.- Però... cal finançament!
21.- I si no governem?

http://alternativabaixgaia.blogspot.com/
696 363 328 (Horari d’oficina)
alternativabg@gmail.com

Què és l’Alternativa?


L’Alternativa Baix Gaià-Entesa de Progrés Municipal és una agrupació d’electors que va néixer de les inquietuds d’una colla de veïns dels pobles Baix Gaià per qüestions socials i medioambientals. Som un grup de persones amb una llarga experiència en mobilitzacions per la defensa del territori, que tenim un perfil progressista amb uns ideals d’igualtat d’oportunitats, de pacifisme i de justícia social. Tenim una vocaió municipal i comarcal. Ens presentem amb una candidatura que té representants de diferents sectors socials, cuturals i de diferents edats amb una voluntat integradora i de servei. Ens sentim hereus de les candidatures progressistes que van contribuir a la governabilitat de l’Ajuntament de la Transició: l’Entesa i la UPM. Ens sentim vinculats als nous aires que es respiren arreu i que defensen que un altre món és possible.
Com participar-hi?

L’assemblea: És l’eina de participació i de decisió més important de l’entitat. Es reuneix l’últim dimecres de cada mes.


La permanent: És un grup de treball que fa un seguiment setmanal de tots els temes candents.


El correu electrònic: Tota la informació que genera l’ABG s’envia setmanalment a tothom que ens facilita el seu e-mail. És una eina interactiva i en xarxa que permet aportar coneixements i opinions per tal de millorar les propostes i la gestió.