13.5.07

HISENDA


15.- HISENDA i PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Creiem que la hisenda i l’economia local ha d’estar al servei de les persones. Davant d’un procés de globalització econòmica i de neoiberalització de les relacions econòmiques proposem un model planificat que faciliti la creació d’empreses de producció sostenibles amb un sector comercial i de serveis que tingui vitalitat. Les finances municipals han d’ajudar a aquest procés però també garantir la cohesió social, la igualtat d’oportunitats, la participació ciutadana i la gestió transparent.
Farem ènfasi en la necessitat de crear un espai de participació al voltant del disseny dels pressupostos i del debat del futur i el present de l’economia local. Creiem que les experiències iniciades emblemàticament a Porto Alegre l’any 1989 han aportat una alenada d’aire fresc que convé recollir i adaptar a la nostra població. Altres experiències més properes, com el Figueró, Callís o Santa Cristina d’Aro, ens mostren la viabilitat de la proposta i els efectes positius en concepte de corresponsabilitat dels veïns i veïnes.
Per tot plegat l’ABG proposa:

-Consolidar el procés de participació ciutadana al voltant de l’economia local i els pressupostos municipals (pressupostos participatius).
-Sotmetre a participació ciutadana els projectes que el municipi ha de proposar al PUOSC de manera quatrianual.
-Política econòmica que redueixi les despeses prescindibles i gasti els diners públics en qüestions socials, serveis i infraestructures.
-Gestió transparent i participativa que respongui a projectes a curt, mitjà i llarg termini.
-Reducció del sou de l’alcalde.
-Contenció dels impostos que afectin als ciutadans.
-Exempcions fiscals per a les famílies nombroses.