19.5.07

CULTURA

6.- CULTURA
Torredembarra gaudeix d’una vitalitat associativa que cal aprofitar i incentivar. Per contra la nostra Vila pateix una mancança d’espais adequats adients per a la cultura i un deteriorament del seu patrimoni històric. És per això que des de l’ABG proposem:

-Potenciar la nova biblioteca.
-Mantenir oberta la biblioteca del carrer de la Muralla com a sala de lectura polivalent per a usos culturals i socials.
-Potenciar l’espai del Pes, amb servei de premsa, cafè i biblioteca partint de les necessitats que expressin els veïns i veïnes del Barri.
-Catalogar i protegir de tot el patrimoni rural (camins, casetes de pedra seca, marges, masies, etc.).
-Catalogar i protegir tot el patrimoni arquitectònic de la Torre. En aquest sentit, introduïrem a les ordenances fiscals bonificacions en els impostos i taxes locals per a obres que tinguin com a finalitat rehabilitar façanes de cases antigues, restaurar edificis d’interès històric o cultural.
-Rehabilitar el Patronat Antoni Roig per a usos educatius i culturals.
-Donar totes les facilitats a les entitats per a què desenvolupin les seves activitats.
-Cedir més espais a les entitats (locals a l’atiga caserna de Baix a Mar, redistribució del Casal Municipal, etc.).
-Recuperar la memòria històrica dedicant un carrer o plaça als republicans represaliats pel franquisme; estudiar la possibiliat d’arribar a un acord amb el propietari de la casa-museu del carrer de la Muralla per a poder-hi fer visites.
-Cercar recursos i convenis per a rehabilitar la planta noble del castell dels Icard.
-Construir el Teatre-auditori.
-Rehabilitar el teatre de cal Maiam com sala polivalent (teatre de petit format, assemblees, etc.).-Restaurar l’Escorxador com a espai polivalent per a usos culturals, veïnals i educatius.

1.- Context del projecte. Anàlisi i diagnosi.
Situació actual de l’antic escorxador
Es tracta d’un edifici municipal, ubicat al carrer del Nord de la Vila de Torredembarra, que es va acabar de construir el 1885. Actualment es troba en estat d’abandó, tot i que encara es guarden alguns objectes del municipi. La façana està ben conservada i és la part de l’edificació que presenta més interès històric pel seu estil. A l’Arxiu Municipal es conserva tot el projecte original i els documents de despeses de les obres.
Sembla ser que l’arquitecte, Ramon Salas, no va poder acabar l’obra tal i com ell havia projectat. L’esmentat arquitecte tenia certa fama pels seus treballs de disseny de la plaça de braus de Tarragona i d’altres obres promogudes a les comarques tarragonines. A Torredembarra va construir l’antiga església de Baix a Mar i l’església de Clarà.
El professor d’història de l’art Lluís Català (IES Torredembarra) està preparant un estudi històric sobre l’escorxador. A l’hora d’activar aquest element del patrimoni, l’estudi serà de gran ajuda.
L’edifici de l’escorxador limita amb el carrer de l’Escorxador, la plaça de l’Escorxador i l’esmentat carrer del Nord. Es tracta d’un punt que toca al nucli antic i, per tant, als espais de més concurrència (botigues, serveis, habitatges, etc.). El darrers anys s’han construït blocs de pisos al voltant de la zona de l’Escorxador. Aquest fet ha impossibilitat ampliar la zona del nucli històric on és més fàcil trobar i crear punts d’interacció, d’atracció turística, de mobilitat sostenible, etc. Malgrat tot, activar l’antic Escorxador serà un pas endavant per integrar el carrer de les Creus i el carrer del Nord al nucli.
L’edifici no es troba bon estat, però la seva rehabilitació permet conservar la façana i ampliar les dependències a una petita finca de la part posterior que limita amb el carrer de l’Escorxador, encara no edificada.

Finalitat del projecte
Activar un element del patrimoni en estat d’abandó que pot esdevenir una eina de desenvolupament local i comarcal. Després de detectar una mancança d’espais, d’oferta i de coordinació, aquest projecte proposa activar l’antic escorxador; fer un pacte social per redistribuir i clarificar els espais públics destinats a formació, cultura i actes socials; i posar en contacte les agendes públiques i privades i els espais i el patrimoni de la zona. Aquest segon aspecte, posar en contacte el patrimoni activat del territori, demanarà un pla d’actuació en paral·lel al projecte de l’escorxador. La finalitat prioritària, la de crear un centre cívic, ocupacional i cultural, ha d’ajudar a dinamitzar l’entorn econòmic i social. Conseqüentment, doncs, un pla d’acció mancomunat ha de posar damunt de la taula les necessitats dels municipis que poden participar en una aposta per la dinamització de la comarca. (...)