8.5.07

ARTICLE D'OPINIÓ


Manca transport i comunicacions a tot el Baix Gaià

L’ABG de Renau critica les mancances a que esta sotmesa la gent de les terres del Gaià. Avui, que anar a viure a "l’interior" ja no es un caprici sinó una necessitat per la manca de sol urbanitzable a les ciutats i uns preus abusius de les vivendes, la gent del camp ens trobem ....Manca de transport, que fa impossible viure a una família sense dependre de dos cotxes, si resulta gairebé impossible anar a treballar amb transport públic no parlem d’anar a comprar el dia de mercat al poble del costat i tornar a dinar.Manca de xarxes per a les noves tecnologies que fa que els intents d’impulsar econòmicament la zona siguin molt dificils.Manca d’un mercat intern (el Baix Gaià te una població de 35000 habitants) que fa que depenguem de les grans superfícies i al mateix temps no permet que prosperin els comerços locals.Una població de 35000 persones (Baix Gaià) te dret a tenir transports dignes, dret a les noves tecnologies, dret a un mercat intern.La conca del Gaià ja ha crescut i segueix creixent i els ajuntaments tenen de crear "ja" les infrastructures necessàries per a la població mes enllà de asfaltar quatre carreteres i donar llicencies d’obres.Per un Gaià més verd i mes digne.

Robert Adserà

Alcaldable de Renau per ABG