5.5.07

SOSRACISME.ORG


"Manifest
Com a altres països de l’UE ens trobem amb moltes persones immigrades que han establert la seva residència amb caràcter permanent a Catalunya. El fet que aquestes persones no disposin de drets polítics té conseqüències negatives no només pels afectats directament, sinó pel conjunt de la ciutadania, ja que fa que els valors democràtics deixin de ser universals. Per tant, el reconeixement del dret al sufragi actiu i passiu deixaria a aquestes persones en un nivell més proper al de la resta de la població, avançant en la lluita per la igualtat de drets entre ciutadans.
La Campanya 1IGUAL1 reivindica el dret al vot per les persones d’origen immigrat i té com a finalitat plantejar i reformular el concepte de ciutadania per tal de vincular-lo a la residència i no a la nacionalitat. D’aquesta manera aquest concepte avançarà en el reconeixement, en tots aquells que viuen i treballen a Catalunya, dels valors que aquest aplega.
En l'àmbit polític, el dret de vot de les persones estrangeres és un d'aquells temes en què gairebé tothom està d'acord però ningú posa fil a l'agulla. Es tracta d'una conquesta democràtica decisiva, i d'un alt contingut simbòlic: no es pot parlar de democràcia universal, ni d'autèntica integració, si es denega el dret de vot a una part de la població. Però manca el coratge i la voluntat política per passar de les paraules als fets. Aquesta campanya vol contribuir també al posicionament de partits, institucions polítiques, agents socials, culturals i del màxim de ciutadans per tal de que Catalunya promogui a l’Estat espanyol aquesta reivindicació. Ara és el moment, cal consens polític, cal mobilització social. A què esperem?
Des de SOS Racisme-Catalunya volem avançar i sumar esforços: d’institucions i partits polítics, del teixit associatiu i del conjunt de la ciutadania per tal de promoure una transformació social en pro dels següents objectius:
Fer avançar el concepte de ciutadania vinculant-lo a la residència per tal d’ampliar el reconeixement com a ciutadans d’aquells que viuen i treballen a Catalunya independentment del seu origen.
Aconseguir el posicionament favorable al reconeixement del dret al vot per les persones immigrades per part dels ajuntaments, partits polítics i Parlament de Catalunya.
Aconseguir el suport polític, associatiu, cultural i ciutadà per tal que des de Catalunya es promogui un moviment en pro de la igualtat de drets i la reformulació del concepte de ciutadania. I que com a conseqüència impulsi canvis a nivell estatal.
Aconseguir el canvi constitucional que reconegui el dret al sufragi a totes les persones residents estrangeres majors de 18 anys. Eliminant el requisit de tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà comunitari per poder gaudir del dret al vot en les votacions a nivell municipal, autonòmic, estatal o europeu.
SOS Racisme Catalunya
Abril 2006"