11.2.07

La formació cultural i la ciutat educadora

Torredembarra ens ve gran. Si més no els serveis culturals tenen la proporció de la mínima expressió. Els serveis no és que vinguin després de les construccions, és que no arriben. El cas de la Bòvila del Llovet és un cas per recordar quan es faci memòria històrica contemporània: fixeu-vos en quin estat està el que ha de ser la Nova Biblioteca.El teatre és un projecte aprovat que algun dia serà realitat.Tenim edificis per rehabilitar que podrien ser seu de les diferents necessitats que les associacions demanen. És l’hora que les promeses es converteixin en projectes aprovats en plens municipals i adjudicats per tirar-ho endavant.Què tenim? Una biblioteca per inaugurar...quan? Un escorxador amb l’ampliació escaient per endegar un centre de formació ocupacional i cívica.La Caixeta que està tal com ara fa dos anys. El teatre pot ser un referent comarcal, però hi ha el projecte fet? Tenim alguna idea de què fer quan estigui construït?Ens queixem que els joves ronden pel poble, pinten parets, molesten amb les motos, etc... però en 30 anys no hem estat capaços d’oferir-los un centre cívic. L’Agrupament Escolta Els Salats, els serveis socials i altres han de fer les activitats en edificis que es cauen. Per contra, tenim un Casal infrautilitzat que ens recorda que tot està per fer.És hora de treballar per fer de Torredembarra una ciutat educadora. Millorar les condicions de tots els serveis educatius professionals i de voluntariat és un deure que té l’administració municipal amb el poble. Establir un marc global perquè la cultura arribi a través de tots els canals i incrementar-ne l’oferta farà que el poble guanyi en l’autoestima que és mereix i de ben segur que la civilitat i la formació permanent poden ajudar a afrontar nous reptes.És tasca de tots intentar donar cos als projectes esmentats.A L’ABG ens hem posat a la feina, imaginar i fer projectes, perquè espais que s’han de recuperar donin el servei que Torredembarra es mereix.
Jordi j r/professor educació visual-plàstica-