20.2.07

ARTICLE D'OPINIÓ DEL GATA


Ens plantem a Muntanyans II


Es van buscar exemplars existents de tamariu a l’espai de Muntanyans II, per tal d’esporgar-los les branques joves i tendres i així produir la matèria primera de la reforestació. Les estaques de tamariu tenen una alta probabilitat d’arrelament dins de la terra on es planten, sempre i quan siguin favorables les condicions d’humitat i de nutrients. El tamariu és un arbre de fisonomia arbustiva que s’adapta perfectament als sòls on l’aqüífer té una salinitat variable al llarg de l’any, segons sigui la relació quantitativa entre l’aportació d’aigües dolces de les pluges de tardor i primavera i la intrusió salina del mar.El tamariu representa l’adaptació de la natura a les condicions adverses de salinitat, en la franja costanera on encara es troben els darrers ecosistemes de les zones humides anomenats aiguamolls o salats. Té per tant aquest arbre, un valor inqüestionable i un protagonisme principal en la zona humida de Muntanyans II. És una edificació natural que és insubstituïble, i que no pot de cap de les maneres bescanviar-se per les construccions de formigó i totxana que tant s’ha esmerçat l’home a desenvolupar darrerament. Protegir l’espai natural dels Muntanyans II dins de l’ampliació de l’Espai d’Interès Natural EIN Platja de Torredembarra-Creixell, dins d’un programa life, o dins de la xarxa natura 2000, o perquè no formant part d’un futur parc natural o parc eco-històric de les Terres del Gaià i el seu litoral associat, és una aposta de futur molt important. És una aposta pel desenvolupament del turisme verd a la zona litoral, de conservació del patrimoni natural, agrícola (a l’espai hi ha una antiga sínia) i d’esbarjo, de recuperació d’unes espècies exclusives d’aquests hàbitats, de manteniment d’un connector entre terra endins i la zona costanera de les espècies, d’un lloc on la impressionant força de l’aigua en cas de pluges torrencials es pot esmorteir, esplaiar, inundar i ocupar el lloc que tossudament l’home li ha manllevat sense descans en les últimes dècades, i que li pertoca per antiguitat i dret. Una antiguitat i una propietat natural que sense cap mena de dubte, és prèvia a tots els drets adquirits pels promotors i constructors dels Muntanyans II.

Grup d’Amics de Toni Achón-Associació Ecologista de Tarragona (Gata)