24.2.07

EL COOPERATIVISME


“Si la cooperació no és més que un negoci, resulta un mal negoci”
Charles Gide


El cooperativisme
La història d’una alternativa

Jordi S.

Ja fa més de 150 anys que un moviment de base com és el cooperativisme experimenta alternatives a l’actual sistema capitalista. Al llarg de la seva història els plantejaments dels cooperadors han estat diversos. Així, per exemple, a Catalunya tant podem trobar cooperatives fomentades per la Mancomunitat de la dècada de 1910 com per sindicats durant la guerra civil del 1936. Un moviment, en definitiva, promogut i qüestionat pel moviment obrer i pagès i en certs moments per l’església i l’administració.

Comencem, en primer lloc, intentant definir què és una cooperativa: És una unitat econòmica de producció, comercialització o consum que pertany als mateixos usuaris dels seus serveis. Es tracta d’una unió de persones que col·laboren per compartir compres o serveis. I n’hi ha de molts tipus: sanitàries, de consum, de treballadors, agrícoles, etc. Dels beneficis que en surten anualment, una part es destina a ampliar el capital de reserva per poder fer compres més grans, inversions i dipòsits per obtenir interessos. I una altra part d’aquest excés de percepció es destina als socis. Podem llegir a Viquipèdia que les cooperatives són “empreses gestionades democràticament pels seus socis, per als quals l’adhesió voluntària a la cooperativa implica un compromís de participació activa.” (...) Fragment del reportatge publicat al Catalunya d'aquest mes. Podeu trobar exemplars a L'Auca.