20.2.07

ECOAUDITORIA


EXTRET DE TORREDEMBARRA.CAT
L'Àrea d'Ecologia Urbana de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Torredembarra, a través d'Ecologistes en Acció de Catalunya, posa en marxa aquest mes de febrer un seguit d'ecoauditories d'aigua a diferents edificis de titularitat municipal.
En un primer període s'estudiaran els consums d'aigua de tots els edificis municipals durant els últims anys, i se n'escolliran deu per dur-hi a terme les auditories. Mitjançant aquestes, s'avaluaran els patrons anuals de consum d'aigua i la pressió dels usuaris sobre les instal·lacions. Finalment, es farà una estimació dels cabals i l'estat de tots els punts d'aigua dels edificis, sense deixar de banda el consum d'aigua produït per l'activitat de neteja i jardineria.
Tal com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Lluís Suñé, l'objectiu és plantejar un conjunt de propostes de millora estructurades en un pla a dur a terme durant el mateix 2007, tant pel que fa a la instal·lació de mecanismes estalviadors d'aigua com pels hàbits dels usuaris de totes aquestes dependències. Aquests hàbits es recolliran en un compromís amb els responsables del manteniment i els encarregats de cada edifici.