20.2.07

EXTRET DEL TIMBAL


Francesc Llorach Balcells, el darrer alcalde republicà

Francesc Llorach Balcells ha mort a l’edat de 90 anys després de patir una greu malaltia i una operació aquest passat estiu. Francesc Llorach, “Sisquet Pintor”, havia nascut el 1914 a Torredembarra i havia estat alcalde durant uns mesos de la darrera guerra civil.

Francesc Llorach Balcells, que també era conegut amb els renoms de cal Sumoy o de cal Sisquet Pascual, va ser un gran aficionat a la pintura i les seves exposicions van ser exitoses i nombroses de la primera, feta als locals de la Cooperativa del carrer Santa Rosalia, a la última, realitzada al Castell de Torredembarra, en motiu d’un emotiu homenatge que va rebre per part de la família i el poble de la Torre. Precisament la primera exposició que va fer li hagués pogut canviar la vida per sempre. Un personatge important, un republicà provinent de l’Aragó, que va parar a Torredembarra accidentalment, va poder veure els quadres i parlar amb l’autor. Li va agradar tant que poc temps després li va aconseguir una beca per anar a estudiar a Itàlia. Però a l’haver esclatat la guerra no la va poder aprofitar. L’aragonès que hem esmentat va ser afusellat pels nacionals el primer dia de l’Alzamiento. (...)

Jordi S.