22.10.07

V FÒRUM PER LES TERRES DEL GAIÀ


V FÒRUM PER LES TERRES DEL GAIÀ
Baixa Segarra
Castell de Santa Coloma de Queralt
Dissabte 10 de novembre
.............................................................................................PUNTS DEL DIA:

-Articulació dels Fòrum’s versus la cordinadora Salvem Gaià, i d’altres entitats ambientalistes, plataformes...
Cerca de l’acord multilateral vers el Parc Naturals de les Terres del Gaià
I necessària i complementària tasca reinvicativa al Baix Gaià respecte del cabal i règim ecològic del riu, el manteniment i recuperació de la naturalitat de la seva llera i riberes, i del seu curs, interconnexió Ebre-CAT-Gaià a l’embassament, etc.

-Imbricació amb el Parc Agrari del Baix Gaià; prescindibilitat.

-Extensificació dels contactes i suports de les entitats del Mig i Alt Gaià, la Baixa Segarra, i terres veïnes de l'Anoia, Penedès...

-Exposició dels contactes mantinguts amb el Delegat a TGN del DPTOP i el Dr.Gral. de Patrimoni Natural del DMAH de la Generalitat

-Demanda de reunió amb el conseller del DMAH de la Generalitat; implicació-complicitat per a la reserva de territori al Pla Territorial

-Nova persona responsable com a secretari/a & coordinador/a del nostre/vostre web

-Nou consens vers el concepte de "zona perimetral/d'influència" pels territoris externs a la conca hidrogràfica

-Contacte estratègic amb AEMS-Rios con Vida: 91 8610395 - aems@riosconvida.es

-Extensificació de la moció de suport municipal d'ABG a la resta de municipis del Mig i Alt Gaià, Baixa Segarra, Anoia i Penedès; Altafulla + Vespella + Renau + La Pobla + + + Moció al web

- Compilació del suport dels consells comarcals implicats

-Compilació del suport de tots els partits polítics

-Compilació del suport d'entitats; també telemàticament..?

-Recollida de signatures particulars; també telemàticament..?

-Al·legacions al Pla Territorial del Camp de TGN per part de les entitats; embrió d’al·legacions al web...

-La franja de “sol de potencial interès estratègic” situs entre les Piles-Biure-St.Gallard-Guialmons:
a quina desiderata es correspon de trinxar les fonts del Gaià?!
..les seves capçaleres són una de les “postals maravelloses” de Catalunya sens dubte!¡!

-Llúdriga (Lutra lutra) encara al Mig Gaià?! Disseny de la nostra mascota.

-Elaboració i difusió, a la premsa i als diferents responsables polítics, de la subsegüent
Declaració de Santa Coloma de Queralt per les Terres del Gaià

-VIè.Fòrum; compromís de propera seu...