7.10.07

COMUNICAT DE LA PSM


"Comunicat de premsa. 04/10/2007

LA PROTECCIÓ DE MUNTANYANS ARRIBA AL PARLAMENT
El proper 10 d’octubre es votarà una proposta soble l’ampliació de l’Espai d’Interès Natural
La Plataforma Salvem els Muntanyans demana coherència a ERC i ICV

El proper dimecres 10 d’octubre, la Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya debatrà una Proposa te Resolució per tal de decidir si amplia l’Espai d’Interès Natural dels Muntanyans. La seva aprovació permetria aturar les obres que ja han començat a destruir l’Espai i la seva futura protecció.
Fins l’actualitat, la majoria de forces polítiques (i en especial ERC, ICV i CiU), han donat suport a totes les iniciatives institucionals i cíviques dirigides a la salvaguarda de l’espai (veure relació adjunta). És per aquest motiu que reclamem del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i d’Iniciativa per Catalunya el seu vot en favor d’aquesta Proposta que defensa el mateix que fins ara han manifestat públicament. Tal sol·licitud d’ampliació va ser una de les peticions de la multitudinària manifestació celebrada a Torredembarra el passat 10 de setembre de 2.006, en la qual van participar, entre d’altres, els parlamentaris Sergi de los Rios (ERC) i Daniel Pi (ICV).

Entenem que Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya, en tant partits que diuen defensar el Medi Ambient han de posar pel davant la defensa del territori i els seus postulats per sobre de qualsevol altre consideració. El vot d’ERC i ICV resulta indispensable per conformar una majoria suficient que permeti l’aprovació d’aquest Proposta de Resolució. ERC i ICV poden decidir, amb el seu vot, la salvació de l’espai afectat o la seva destrucció.

La Proposta de Resolució, redactada per la Plataforma Salvem els Muntanyans, i presentada pel Sr. Carles Pellicer (CiU), en cas de ser aprovada, permetria l’aturada de les obres i l’ampliació de l’Espai d’Interès Natural per tal d’incloure la zona afectada.

Una zona afectada per un Pla Parcial que preveu la construcció de més de 500 habitatges en un Espai d’Interès Natural únic, que actua com a connector biològic i que es troba qualificada com a zona d’alt risc d’inundació per la mateixa Generalitat..

Podeu consultar la Proposta de Resolució presentada a
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/08b078.pdf

Torredembarra 4 d’octubre de 2.007

Plataforma Salvem els Muntanyans
En cas de requerir més informació us podeu dirigir a Carles Perdiguero i Garreta (T. 665.76.79.75)

Mocions i manifestos aprovats
- Acord del Consell de Sostenibilitat de Torredembarra de 7 de març de 2005, de l’Ajuntament de Torredembarra, exigint la preservació de l’espai.
- Projecte tècnic elaborat l’any 2000 per encàrrec del Ministeri de Medi Ambient per expropiar els terrenys i assegurar la seva protecció i recuperació.
- Moció presentada per la “Plataforma Salvem els Muntanyans” i aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Torredembarra el passat 22 de desembre de 2005 la qual mostrava la seva preocupació per la destrucció de l’espai que suposava el Pla Parcial Muntanyans II. La Moció va rebre el suport de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i Alternativa Baix Gaià-Entesa de Progrés Municipal.
- Moció presentada per l’Alternativa Baix Gaià, aprovada pel Consell Comarcal del Tarragonès en data 13 de juliol de 2006, la qual recull la necessitat d’incloure l’espai afectat dins de l’Espai d’Interès Natural dels Muntanyans, així com continuar treballant per tal que els terrenys siguin adquirits pel Ministeri de Medi Ambient. La Moció va rebre els suport de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya i Partit Popular de Catalunya.
- Moció presentada per Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament de Catalunya en data 1 de setembre de 2006. Aquesta Moció insta al Parlament de Catalunya, entre d’altres, a suspendre el pla parcial Muntanyans II, protegir-lo adequadament i preveure els tràmits per una eventual ampliació de l’Espai d’Interès Natural Platja de Torredembarra i Creixell. (Podeu consultar el document a http://www.parlament-cat.net/activitat/bopc/07b377.pdf)
- Manifest corresponent a la manifestació del passat 10 de setembre de 2006 el qual va ser signat per les formacions polítiques Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, Alternativa Baix Gaià i Entesa de Progrés Municipal en el qual es recull la sol·licitud de suspendre el pla parcial, continuar les negociacions que garanteixin l’adquisició de l’Espai, iniciar els tràmits per tal que sigui ampliat l’Espai d’Interès Natural.
- Sol·licitud d’ampliació de l’Espai d’Interès Natural Platja de Torredembarra i Creixell presentada per nombroses entitats i col·lectius del Camp de Tarragona davant del departament de Medi Ambient i Habitatge i, entre d’altres Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i l’Alternativa Baix Gaià (ABG).
- Moció acordada per la totalitat de grups de l’Ajuntament de Torredembarra en data 10 de maig de 2.007 (Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Alternativa Baix Gaià, Partit Socialista de Catalunya, Partit Popular de Catalunya, Grup d’Independents de Torredembarra, Vilatans Units per Torredembarra), sol·licitant a la Generalitat l’ampliació de l’Espai d’Interès Natural dels Muntanyans, per tal d’incloure els terrenys afectats pel Pla Parcial Muntanyans II."