2.4.06

ALTERNATIVA 195

Butlletí Setmanal de l´ALTERNATIVA BAIX GAIÀ

1) www.alternativabaixgaia.blogspot.com/ www.altafullalternativa.org www.viaverdabaixgaia.blogspot.com www.alternativabaixgaia.blocat.com/

2) 28/03/06 “ICV MANTÉ LES PREVISIONS PER SALVAR L’ESPAI NATURAL DELS MUNTANYANS
La diputada Dolors Comas fa el seguiment del procés
Les informacions aparegudes recentment, segons les quals el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha resolt el recurs d’alçada contra la suspensió de l’aprovació del Pla parcial Platja de Muntanyans II, ampliant l’àmbit de zona verda i reduint l’espai edificable, no són contradictòries amb el plantejament inicial d’ICV –en el qual es basen els criteris del Departament de Medi Ambient- de preservar aquest espai natural.
Segons la diputada Dolors Comas, que des de fa temps fa el seguiment d’aquesta qüestió, “constato que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt els aspectes de contingut urbanístic segons el pla general vigent i el pla parcial en tràmit per raons estrictament jurídiques, però em consta que aquest fet no atura la tramitació, que ja es va acordar amb el Ministeri de Medi Ambient del Govern Central, d’incloure les finques de Muntanyans II en el programa de compra de finques urbanitzables d’alt valor ecològic”.
Comas ha afegit que “tant ICV i l’Alternativa Baix Gaià com jo mateixa, vigilarem que el Govern Central compleixi els acords polítics als quals, públicament, ha arribat amb el Departament de Medi Ambient. Segons aquests acords, amb independència que els terrenys es pugin urbanitzar o no, el Ministeri els comprarà per preservar-los. Així es va anunciar públicament el novembre de l’any passat, i no hi ha hagut cap esdeveniment que faci canviar la situació”. “
Gabinet de premsa Iniciativa per Catalunya Verds Tarragona Tel. 977 21 63 29
Fax.977 21 49 37 Josep M. Pena 627 55 20 67 icev@tinet.org

3) DEL PERIÓDICO: “ El conseller Milà confia a salvar Muntanyans 2.
Torredembarra> El titular de Medi Ambient es va mostrar ahir convençut que el Govern central adquirirà terrenys al paratge. La compra a Muntanyans 2 servirà per "augmentar la zona protegida i reduir l'edificbilitat". Una immobiliària hi vol construir 550 vivendes. FG”

4) AGENDA:

ABRIL..........

3: Reunió a l’auca a les 22h per preparar la consulta del 29-abril
5: Assemblea per aprovar les propostes elaborades per la comissió 29-abril. 22h auca.
6: a part del vídeo del Gaià, passarem el de l’urban park. Dijous a L’Auca 21h.
8: al vespre inauguració de l’expo de Jordi R. Morera de collage. Durant la setamana sANTA farà un taller de collage per als nens. (Amb el suport de la regidoria de medi ambient) –L’11 d’abril a les 18h taller de collage infantil a Cal Bofill-.
8: al 16 XVI Parc de Jocs (amb el suport de Joventut)
13: al 16 I Parc de Joves (S. Santa) 4 x 4 (amb el suport de Joventut)

5) “El conseller Joaquim Nadal resol el Pla parcial de Muntanyans II de Torredembarra
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha resolt el recurs d’alçada contra la suspensió de l’aprovació del Pla parcial, Platja de Muntanyans II, de Torredembarra. Mitjançant aquesta resolució el conseller estableix ampliar l’àmbit de la zona verda un 62% fins a arribar als 76.987 m2 i reduir el sostre edificable de 80.000 a 70.000 m2. D’aquesta manera, es compatibilitza el desenvolupament del sector amb la preservació mediambiental de l’entorn i s’evita la construcció en zones inundables.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en la sessió de l’1 de desembre de 2004 , va acordar suspendre l’aprovació definitiva del Pla parcial 4b, Platja de Muntanyans II, de Torredembarra fins que mitjançant un text refós s’incorporin uns sèrie de prescripcions, com la inedificabilitat de la zona susceptible de ser inundada o una major preservació ambiental de l’entorn. Contra aquest acord es va presentar un recurs d’alçada que ara ha resolt el conseller de PTOP Joaquim Nadal.
El Pla parcial 4b, els Muntanyans II, comprèn els terrenys delimitats per la urbanització Clara Mar, la carretera N-340, la urbanització Marítima residencial i el ferrocarril. Té una superfície de 16,83 ha de les quals 2,07 ha estan incloses dins el PEIN.
El conseller en la seva resolució ha tingut en compte el fet que aquest sector es trobi en un punt molt sensible, ubicat a primera línia de mar i en un entorn certament privilegiat i de gran valor, on no és convenient la presència d’importants pantalles arquitectòniques. D’altra banda l’objectiu d’aquesta resolució és també evitar el risc d’inundació de les zones edificables.
Desenvolupament i preservació ambiental
D’acord amb aquestes consideracions es resolt augmentar substancialment les sessions i disminuir el sostre màxim respecte l’ordenació aprovada provisionalment. Així, s’estableix reduir l’àmbit susceptible d’aprofitament privat amb 42.731 m2, que representa tan sols el 25,4% del sector, i que es distribuiran en dues illes confrontants amb la carretera. El sostre màxim de l’actuació és fixa en 70.000 m2, mentre que en l’anterior ordenació era de fins a 80.733 m2.
Així mateix, s’augmenta un 62% la zona verda fins a arribar als 76.987 m2. D’aquesta manera la zona verda suposarà un 45,7% del sector, al que se li pot sumar el 12% més que suposen els 20.700m2 del PEIN. Així, es destinen 97.687 m2 a espais lliures de titularitat pública, equivalents a un 57,7% del sector.
D’aquesta manera, amb l’ajust realitzat es compatibilitza el desenvolupament del sector amb la preservació de les zones inundables lliures d’edificació i la sostenibilitat del sector en un entorn de singular valor mediambiental per la seva posició en el territori, propera a les antigues llacunes litorals de Muntanyans.
D’altra banda, la proposta efectuada garanteix una millor permeabilitat entre l’espai de la platja de Torredembarra i les zones forestals i agrícoles de l’interior.
La resolució manté la suspensió de l’acord fins que mitjançant text refós s’incorporin aquestes prescripcions. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es por interposar recurs contenciós administratiu.
24 de març de 2006” (Podeu demanar-nos per internet el plànol de la proposta NADAL.)

6) CAP A LA PRIMERA TROBADA D’ABGs
Encetem un procés per a coordinar les candidatures de l’ALTERNATIVA BAIX GAIÀ. Proposem el 2 de juliol com a data per a avaluar l’expansió de l’ABG. Aquell dia organitzaríem una jornada de treball i lúdica en un espai a determinar. Es tracta d’organitzar a tots els pobles nuclis de veïns/es que proposin alternatives al creixement actual i al pensament únic. Fins llavors cal:
• Mantenir i enfortir la feina municipal de Torredembarra, Altafulla i Roda.
• Editar material d’oficina amb el nostre logo (carpetes, etc.).
• Impulsar la Campanya VIA VERDA
• Participar a la Campanya pel Cabal Ecològic
• Proposar alternatives al Pla d’Infraestructures
• Iniciar la Campanya BG és comarca
• Participar a les campanyes que sorgeixin (pau, solidaritat, dret a decidir, etc)
• Treballar amb els diferents nuclis que es tan apareixent de l’ABG.

7) JA ÉS AL CARRER EL FULL DE RODA
Si aneu passejant pels carrers de Roda us podreu adonar ràpidament que són plens de cartells de l’ABG. És tota una alegria compartir aquest projecte amb tota la gent que somia una comarca i un món diferent.

8) JA ÉS AL CARRER EL 14è TDB
Ja hem distribuït pel centre i els forns el darrer TDB. També el podeu demanar en format pdf.

9) JORNADA PEL PROGRAMA DE JOVENTUT
El dia 22 d’abril per la tarda a les 19h tindrà lloc a la sala de reunions del Casal Municipal de Torredembarra una jornada de treball per a definir els eixos bàsics del nostre proper programa electoral. La jornada és oberta a tot el jovent de la Torre. S´han dissenyat uns cartells i un dossier de treball. Aquell dia analitzarem els resultats de les 100 enquestes que farem als joves. L’enquesta està en procés de realització. Si voleu afegir alguna pregunta encara sou a temps de proposar-la.

10) REGIDORIA DE JOVENTUT
La Regidoria i l’assemblea de joves ja hem editat un flayer per anunciar el 4 x 4 de setmana santa. Seran els dies 10, 11, 12 i 13. Hem posat en marxa els contactes per posar en funcionament l’oficina d’habitatge que permetria tutelar lloguers a través de la generalitat, rebre ajudes per reformar habitatges, etc.

11) MUNTANYANS II
Aquests dies hem parlat amb Milà, Comas, Fernández, etc. Amb tots hem coincidit que el procés de compra de muntanyans II no s’atura. És per això que fem una crida a rebutjar la solució Nadal. Hem creat una comissió oberta per a preparar un consulta popular per tal que la població pugui mostrar el seu rebuig a les pretensions de seguir construint blocs de pisos a tocar de l’EIN dels Muntanyans. Aquesta comissió es reunirà dilluns 3 a les 22h a L’Auca. Les propostes que elabori seran presentades a l’assemblea oberta de dimecres dia 5 a les 22h a L’Auca. Ja hem rebut les primeres mostres d’adhesió i estem fent un llistat de col•laboradors per estar a les urnes, fer publicitat. També es farà un acte públic. Fem una crida a la participació de totes les entitats, candidatures i veïns en general. Possiblement la roda de premsa seria el divendres 7 d’abril.

ALTRES HERBES

1) “Hace unos días en la Plataforma "Salvem la Platja Llarga" cundió la alarma de que se estaban empezando las obras del Paseo Marítimo porque estaban desmontando con maquinaria ligera la valla del camping del fondo de la playa, y se veía maquinaria pesada aparcada en la carretera de llegada.
Desde la misma Plataforma hemos de rectificar: no se ha comenzado el
paseo, y la valla la está desmontando el mismo camping para sustituirla por otra nueva. (...)” L.