8.4.07

TORRENT DE VESPELLA


"Sr. T.........

ACA

Li adjuntem diferents imatges de les actuacions en curs que l'Ajuntament de Vespella realitza al Torrent de Mas d'en Planes o altrament dit de Salomó-Vespella; les intervencions fins al moment han consistit en l'eliminació de vegetació de les riberes ("neteja", desbroç...), i la diposició de runes i rocam. L'impacte sobre els seus ecosistemes és evident, però més preocupant encara és la manca de planificació raonada dels fets i de justificació. Tanmateix és palès l'apreci del veïnat de Vespella vers el seu Torrent, de forma que ja han estat diverses també les actuacions de restauració de la vegetació riberal al llarg dels anys: reforestacions del bosc de ribera potencial (d'albereda, salzeda de sarga, baladrar, murtrar amb margalló i tamarigar), les quals però, no han reeixit mai per la pròpia desídia de l'administració en qüestió en el seu correcte manteniment, o el seu menysteniment, com és el cas actual. Esperem pugueu esbrinar-ne les pertinents responsabilitats, alhora que desitgem de poder recuperar ambiental i socialment el nostre Torrent. Atentament,
Alternativa Baix Gaià"