14.4.07

LA CANDIDATURA D'ALTAFULLA


"Estic orgullòs d'encapçalar una llista molt competent per a poder gestionar l'administració local d'Altafulla en els propers 4 anys des de l'honradesa, la transparència i la participació de la gent. La llista està formada per un total de 12 homes i 9 dones, entre titulars i reserves. Cap d'ells amb interesos economics especulatius en el desenvolupament d'Altafulla. L'edat mitjana dels titulars és de 45 anys i entre les professions hi ha professors, enginyers, actor, sociòloga, periodista, enginyers o jardiner." F.

LLISTA ELECTORAL 2007 ALTAFULLA

Francesc, Alejandro, Marisa, Daniel, Joan Maria, Guillermo, Antoni, Brendan, Eva, Susan, Robert, Josep, Maria, Ana, Alba, Albert, Pilar, Victor, Mª Isabel, Isabel i Germán.