22.4.07

PROGRAMA EN PROCÉS DE RENAU


Participació, transparència i il·lusió

ÀMBIT
SOCIOCULTURAL
I DE SERVEIS

tots som un

Implicació i participació ciutadana, real, sense distinció del seu origen
Tant en els afers quotidians com el la planificació general del municipi...............

Joves,
i amb ganes de tenir l’oportunitat de poder treballar amb idees noves pel nostre poble...............................

No estem sols,
també tenim suport i representació al Parlament de Catalunya, al Congrés de Madrid i a Bruseles..................

Som més de 7 municipis al Baix Gaià on presentem candidatures, amb la voluntat de mancomunar serveis de:
Transport, biblioteques, ràdio, diari de promoció laboral i comercial de la zona, diari noticies baix gaia, activitats dinamitzants del teixit social mitjançant tallers de teatre, esplais, excursions..............................

Creació d’una comisió popular de festes,
per implementació-enrequiment de la Festa Major de Renau, esdevenint més participativa i diversa.....................

Reactivació del Casal i la Sala d’Exposicions,
Amb programació d’activitats diverses per a tots els públics....................

Promocionar el debat previ al Casal de lo que a posteriori es plantejarà al ple,
amb trobades prèvies per acordar projectes des de l’inici del seu plantejament.........................

Garantir un transport públic suficient,
implicant a les administracions competents en l’acompliment d’aquest dret social, mancomunadament amb d’altres municipis, amb marquesina de protecció a la parada d’autobusos....................

ÀMBIT
URBANÍSTIC

Replantejament dels treballs del POUM fins no s’hagi ultimat l’Agenda 21,
per tal de poder sincronitzar plantejaments i objectius.......................

Diagonosi ambiental del municipi ensems l’elaboració de l’Agenda 21,
una molt bona eina de participació i acord de disseny d’un futur sostenible pel nostre poble..................................

Creixement,
però consolidant el nucli antic i lo que ja està projectat.............................

Acondionar els camins del municipi,
prioritzant els accessos estratègics pels bombers i pagesia, regular l’accés motoritzats arreu dels camins i senders forestals..............

Promocionar l’embelliment de façanes,
tant al nucli antic com arreu dels nuclis annexes..................

Reconeixement del valor especial de la frontal del poble,
des del punt de vista paisatgístic i de qualitat de vida, de marca de prestigi.......................

ÀMBIT
AMBIENTAL

Depuradora,
ecològica, integrada al paisatge, amb reutilització d’aigües, sinèrgica amb la flora i fauna........................

Presevar els espais d’especial interès natural del municipi,
impulsant conjuntament amb les entitats ambientalistes, centres d’estudi, excursionistes, pagesia, caçadors, universitat, etc. el Parc Natural de les Terres del Gaià...................

Dotar de operativitat i funcionalitat al Casal, la sala d’exposicions, l’ADF
i d’altres equipaments infrautilitzats.....................

Millora dels jardins i zones verdes,
mitjançant planta autòctona, xarxa de reg automatitzada i per estalvi d’aigua......................................................

Creació d’itinerais naturals a l’entorn del poble,
per a ordenar visitants i passejants...............................................

Catalogació del Roure de Renau i arranjament del seu entorn,
mitjançant cirugia vegetal, eliminació dels pins annexos, retolació...................

Restauració dels Torrents de Renau i Peralta,
ambientalment i paisatgística.....................................

Aclarida selectiva de l’arbrat perimetral del poble, al Lloret,...
per raons de seguretat antiincendis, millora ecològica.......................

Promocionar els criteris d’estalvi energétic i de racionalització de recursos,
energia solar, minieòlica, geotèrmica, creació de cisternes............

Unificar els criteris d’enllumenat del poble,
de consum, de contaminació lumínca, estètica.................

Millorar la qualitat físico-química, sanitària i organolèptica de l’aigua de la xarxa pública de Renau,
instalant aparells moders de potabilització, de descalcificació...........

ÀMBIT
ECONÒMIC

Fer arribar les noves tecnologies de comunicació a Renau,
Internet mitjançant zona Wi-Fi, Wimax, cablejat multifuncional, antenes comunitàries o d’altres sistemes innovadors..................................

Consolidar l’economia agrària,
promocionant formes novedoses i sostenibles de conreu, aprofitant les restes vegetals com a font de combustible, vehiculant ajuts varis associats a la conservació del paisatge agrícola i forestal, la Xarxa Natura 2000 europea,...........................

Promoció de noves formes de desenvolupament,
Com el turisme rural, la restauració...........................