4.4.07

PUNTA DE LA MÓRA


"ACTIVITATS NATURALISTES
22/04/2007 "CAMPANYA D'ERRADICACIÓ DEL Carpobrotus edulis A LES DUNES DE LA PLATJA LLARGA"
Durada: 2h
Lloc i hora: Aparcament de la Platja Llarga 10.00 h.
Destinataris: Aquesta activitat està oberta a tothom que estigui concienciat amb la conservació del medi natural i vulgui participar en la campanya d’eradicació de l’espècie alòctona Carpobrotus edulis.
Observacions:
· Portar roba i calçat còmode.
· L’activitat és gratuïta.
Responsable: MPau M i Blanca L


12/05/2007 "DESCOBREIX LES PAPALLONES DE L'EIN DE LA PUNTA DE LA MÓRA".
Durada: 2,5h
Lloc i hora: Aparcament de la Platja Llarga 10.00 h.
Destinataris: Aquesta activitat està oberta a tothom que estigui interessat en conèixer les papallones presents a l’espai natural de la punta de la Móra.
Activitat: L’activitat es realitzarà a l’espai natural al llarg dels 9 itineraris marcats per a desenvolupar l’estudi de papallones. Es donarà a conèixer les característiques tant de l’espai natural com de les papallones observades i de la seva importància com a espècies bioindicadores.
Observacions:
· Portar roba i calçat còmode.
· L’activitat és gratuïta.
Responsable: Marta G

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Projecte de gestió sostenible de la punta de la MóraC/Salines, 6, Baixos.Tel. 977 227 176
NOTÍCIES AMBIENTALS
S’inicien els estudis de biodiversitat i gestió a la punta de la Móra.- En el marc del projecte de gestió sostenible de la punta de la Móra, ja hem iniciat els estudis de biodiversitat i gestió a l’espai natural. Aquests estudis els portem a terme des de l’equip tècnic del projecte, i en alguns casos, amb la participació de voluntaris. Aquesta temporada 2007, realitzarem els següents:
Estudi de l’erosió dunar
Seguiment de papallones
Estudi de les comunitats d’algues
Estudi de la capacitat de càrrega de les platges i camí principal de l’espai natural
Tractament forestal per parcel•les experimentals
Estudi de la freqüentació i la tipologia d’usuaris
Estudi de la vegetació dunar
Estudi de les comunitats de vegetació de roca
Inventari del lliri de mar (Pancratium maritimum)
Durant aquesta primavera i l’estiu efectuarem el treball de camp corresponent a cada un dels estudis, i una vegada finalitzada aquesta fase, iniciarem el treball d’anàlisi de dades, discussió dels resultats i formulació de conclusions. Com altres anys, tothom qui estigui interessat a conèixer els estudis amb més detall o a participar-hi, que no dubti en contactar amb nosaltres!
Control d’espècies exòtiques invasores: La necessitat de la participació voluntària.- El Projecte de gestió sostenible de la punta de la Móra ha organitzat pel proper dia 22 d’abril una jornada d’erradicació de l’espècie al•lòctona Carpobrotus edulis, que amenaça la vegetació pròpia mediterrània. L’activitat programada es durà a terme amb voluntaris, a fi de recopilar material i informació que permeti conèixer i determinar l’estat d’aquesta espècie i la seva erradicació. Des de DEPANA Tarragona el paper del voluntariat es concep clau per a suplir les mancances informatives sobre la comprensió de la vulnerabilitat dels ecosistemes mediterranis a aquestes invasions; així doncs, aquesta activitat té l’objectiu de promoure una gestió participativa sostenible d’hàbitats i espècies oberta a tota la ciutadania.
L’arribada de plantes exòtiques a zones situades fora del seu rang de distribució original i el seu posterior assentament en ecosistemes naturals és un dels problemes ambientals més importants que afecten a la conservació de la biodiversitat. La colonització per part d’aquestes espècies exòtiques provoca el desplaçament de la flora nativa (o autòctona) amb el conseqüent canvi en l’estructura original de les comunitats naturals. Aquest fenomen és un fet global que es va iniciar amb les primeres migracions humanes i principalment amb la generalització de la ramaderia i de l’agricultura. Actualment, el nombre d’espècies introduïdes està incrementat ràpidament, degut en gran part a la globalització (efectes del comerç i el turisme), i amenaça la conservació de la biodiversitat. És per això que és necessari destacar la riquesa del patrimoni natural existent als ecosistemes litorals mediterranis, molts cops devaluada pel prejudici social que prefereix paisatges i/o espècies al•lòctones, encara que siguin, en general, molt menys diversos. L’espai natural de la punta de la Móra no ha sofert els greus efectes de les espècies invasores, tot i això, a la zona dunar de la Platja Llarga s’ha detectat la presència d’una espècie invasora: el Carpobrotus edulis. És necessari doncs, actuar de forma preventiva i erradicar el Carpobrotus edulis present per evitar així, el desplaçament de la flora pròpia de les dunes de l’espai natural.
DEPANA Tarragona desenvolupa nombrosos estudis de biodiversitat per tal d’obtenir dades relacionades amb la distribució de la biodiversitat en els hàbitats presents a l’espai natural, per tal de valorar de manera adequada a les espècies i el seu estatus de conservació. Afortunadament, en els últims anys, els diferents estudis científics i actuacions emmarcades en el Projecte de gestió sostenible de la punta de la Móra (que promou DEPANA Tarragona) tenen per objectiu principal conèixer de manera més profunda la flora i la fauna de l’espai natural, per tal de gestionar més eficaçment aquest paratge únic i de gran valor del litoral català. En aquest sentit, cal destacar la tasca de DEPANA Tarragona en l’àmbit dels estudis de biodiversitat, que ens permeten obtenir dades relacionades amb la distribució de la biodiversitat en els hàbitats.
Tradicionalment, la conservació de la natura i dels espais naturals s’havia atribuït en gran mesura a l’administració i a entitats ecologistes; tot i així, les tendències dels darrers anys a escala europea i global impliquen reformulacions en el concepte de gestió i informació ambiental, atorgant nous àmbits com la conscienciació, educació i participació ambientals de la ciutadania en general. Aquesta realitat justifica aquest nou enfocament, que té com a objectiu principal la implicació activa dels ciutadans en la conservació de l’espai natural de la punta de la Móra. Els voluntaris de DEPANA Tarragona són persones que, de forma lliure, altruista i sense ànim de lucre, desenvolupen activitats de millora a l’espai natural (estudis, recerca, campanyes de neteja de platges, etc.) i de conservació dels recursos naturals que alberga aquest paratge natural. Si esteu interessats en participar a la Campanya d’erradicació del Carpobrotus edulis a l’EIN de la punta de la Móra tan sols us heu d’inscriure prèviament, adreçant un correu electrònic a puntadelamora@depana.org indicant les vostres dades personals (NOM i COGNOMS, TELÈFON i e-mail), o bé trucar-nos al 977 227 176.
El Projecte de gestió sostenible de la punta de la Móra s’acosta als centres educatius de Tarragona.- Aquesta iniciativa, dirigida a una trentena de centres educatius de Tarragona, s’emmarca en una campanya informativa i educativa impulsada per DEPANA Tarragona dirigida a donar a conèixer l’oferta d’educació ambiental que desenvolupa. El Projecte de gestió sostenible de la punta de la Móra, ha engegat una nova campanya informativa perquè els ciutadans més joves de Tarragona coneguin els valors ambientals i paisatgístics que alberga l’espai natural de la punta de la Móra. A través de la difusió dels materials pedagògics d’educació ambiental editats per DEPANA i les reunions amb els responsables pedagògics, l’àrea d’educació ambiental del Projecte de gestió sostenible de la punta de la Móra ha presentat al personal docent dels centres educatius de Tarragona, tot un ampli ventall d’activitats de gran atractiu i interès per a conscienciar als més joves de la necessitat de la cura i respecte al medi ambient i la preservació de l’espai natural de la punta de la Móra, donat el seu gran valor ecològic.
En aquest sentit, l’oferta d’activitats educatives permet als estudiants conèixer in situ els ecosistemes presents a l’espai natural, les sinèrgies que l’amenacen, així com un variat programa d’activitats i eines a desenvolupar en contacte directe amb la natura. L’educació i formació dels més joves, esdevé una prioritat per DEPANA Tarragona, ja que exemplifica el compromís del Projecte de gestió sostenible de la punta de la Móra en difondre el sentit de responsabilitat i participació, que el conjunt de la societat ha de desenvolupar pel que fa a la preservació de l’espai natural de la punta de la Móra.
El Projecte de gestió sostenible de la punta de la Móra presenta nous materials d’educació ambiental.- Com a complement de la campanya d’informació sobre l’oferta d’educació ambiental que ha dut a terme DEPANA Tarragona i que pretén acostar als col·lectius docents, d’educació en el lleure, centres cívics i la ciutadania en general, als programes d’educació ambiental que desenvolupa l’entitat, DEPANA Tarragona ha dissenyat i editat nous materials pedagògics dirigits a enriquir, diversificar i facilitar les activitats formatives que desenvolupa.
El programa d’educació ambiental s’emmarca en el Projecte de gestió sostenible de la punta de la Móra, que DEPANA Tarragona desenvolupa des de 2001 amb l’objectiu de millorar la formació i conscienciació de la ciutadania d’edat escolar i la societat civil en general entorn a la conservació de l’espai natural de la punta de la Móra. Així, aquesta iniciativa es proposa avançar en la preservació del medi terrestre, marí i litoral, i dels ecosistemes presents a l’espai natural de la punta de la Móra analitzant en primer lloc, la pressió antròpica a la qual estan sotmesos en l’actualitat, i també els àmbits de participació, educació i gestió ambiental que es plantegen des de DEPANA Tarragona per a donar una resposta eficaç i sostenible a les sinèrgies que amenacen la seva conservació. La realització d’accions de sensibilització, la celebració de jornades de formació relacionades amb el medi marí i terrestre, l’organització de tallers monogràfics, la realització de crèdits de síntesi dirigits a centres de secundària, itineraris guiats per l’espai natural, etc. són algunes de les activitats proposades per DEPANA Tarragona per a conservar i donar a conèixer el valor de l’espai natural de la punta de la Móra, i que alhora es recullen en el nou material pedagògic editat.
El Programa d’educació ambiental també ofereix materials de suport específics perquè els alumnes i destinataris de les activitats puguin conèixer les millors alternatives per a cada activitat i situació, amb mesures concretes aplicables i amb formació teòrica que millori els seus coneixements en matèria ambiental. En aquest sentit, destacar la publicació “Materials didàctics d’educació ambiental” editada i dissenyada per l’àrea d’educació ambiental de DEPANA Tarragona, que ofereix una vintena de quaderns pedagògics i instruments formatius dirigits a sensibilitzar sobre la importància dels valors naturals que es troben en els ecosistemes presents a l’espai natural de la punta de la Móra, al mateix temps que ofereixen informació bàsica dels principals impactes i la formulació d’alternatives per a un comportament més respectuós amb el medi. El projecte de gestió sostenible de la punta de la Móra ofereix a tothom que hi estigui interessat, la possibilitat de rebre informació i consultar l’oferta educativa ambiental i el material pedagògic editat per al seu desenvolupament, la possibilitat de contactar amb l’àrea d’educació ambiental amb la finalitat d’establir contactes, realitzar activitats, etc.
Reunió G8+5: declaració sobre la protecció de la biodiversitat.- Els ministres de Medi Ambient dels països del G8 i de les anomenades potències emergents, es van reunir a Postdam del 15 al 17 de març. Aquesta reunió del G8+5 ha permès endegar el diàleg entre els països més industrialitzats i la Xina, l'Índia, Mèxic, Sud-àfrica i el Brasil sobre la resposta que s'ha de donar als dos grans reptes mediambientals als quals s'enfronta el planeta: la conservació de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic.
Pel que fa a la protecció de la biodiversitat, es pot dir que la 'Iniciativa de Potsdam', una declaració per a la conservació de la biodiversitat d'aquí al 2010, ha estat el principal i únic avenç de la reunió. Aquesta declaració implica els membres del G8 i les cinc potències emergents a destinar fons per a la protecció marina, la recerca i la millora del control de les espècies en perill d'extinció. Alemanya, que ostenta la Presidència del Consell de la UE i la del G8 simultàniament, confiava a assolir un consens amb vista a la propera cimera anual del G8 prevista a Heiligendamm (Alemanya), entre els dies 6 i 8 de juny de 2007, on el clima serà el tema central. El canvi climàtic figura entre les prioritats de l'agenda del G8 el qual, segons ha manifestat la cancellera alemanya Angela Merkel, hauria d'obrir la via a l'inici de les negociacions internacionals formals per a un acord post Kyoto a la conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic (COP13) que tindrà lloc a Bali el proper desembre. Aquestes negociacions haurien d'incloure el màxim nombre possible de països i tenir en compte els diversos graus de responsabilitat i les diferències en les capacitats. A la reunió de Postdam també s'ha posat de manifest la posició dels Estats Units d'Amèrica, contraris a la quantificació dels objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, a la creació d'un mercat mundial d'intercanvi de quotes d'emissió i a qualsevol tipus de mesura financera per ajudar els països en via de desenvolupament a protegir el seu medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic. La posició nord-americana ha deslluït els resultats de la reunió atès que entre la resta de participants s'havia assolit un ampli consens pel que fa als punts de l'estratègia de lluita contra el canvi climàtic.
Novetats a la web del Projecte de gestió sostenible punta de la Móra.-

Amb motiu de la finalització del Projecte d'implementació d'una zona costera integrada marítimo - terrestre amb possibilitat d'esdevenir reserva a Tamarit-punta de la Móra, ja estan disponibles a la plana web els materials editats i elaborats en el marc d'aquest projecte que pretén establir una reserva marina al litoral de l'EIN punta de la Móra. Tan sols heu de clicar:

www.depana.org/puntadelamora"