3.4.07

GRUPS DE TREBALL DE DEPANA


"Pel 2007 hem programat els següents estudis de biodiversitat, executats per l'equip tècnic de DEPANA Tarragona i tots aquells voluntaris que estiguin interessats.Abril - setembreSeguiment de papallonesJuny - setembreEstudi de les comunitats d'alguesJuny - setembreEstudi de la capacitat de càrrega de les platges i camí principal de l'espai naturalPendent de confirmacióTractament forestal en parcel·les experimentalsAbril -setembreEstudi de la freqüentació i la tipologia d'usuarisAbril - maigEstudi de la vegetació dunarSetembre – octubreEstudi de les comunitats de vegetació de rocaSetembre – octubreInventari de lliri de mar (Pancratium maritimum)Durant aquesta primavera i l’estiu efectuarem el treball de camp corresponent a cada un dels estudis, i una vegada finalitzada aquesta fase, iniciarem el treball d’anàlisi de dades, discussió dels resultats i formulació de conclusions."