1.3.07

MUNTANYANS II NO


Muntanyans II

SÒNIA F. "Com molts dels lectors ja deuen saber, a Torredembarra fa mesos que es lluita contra la construcció d'una urbanització a la zona coneguda com a Muntanyans II. Algunes organitzacions tant polítiques com ciutadanes han invertit molts esforços per tal d'aturar aquest projecte, i centenars de ciutadans del poble i la comarca han participat en les diferents iniciatives engegades per demanar la protecció de la zona afectada pel pla parcial Muntanyans II, i tenen com a arguments de pes: l'alt risc d'inundació dels terrenys afectats per la construcció, la funció de corredor biològic que aquests compleixen actualment i la greu pressió humana que suposarien els habitatges sobre l'Espai d'Interès Natural dels Muntanyans.
Però tant l'Ajuntament com la Generalitat i el govern de l'Estat no creuen que aquestes siguin raons prou contundents per aturar la construcció, o com a mínim això és el que sembla. Ni el conseller de Medi ambient Francesc Baltasar, ni el conseller de Política Territorial i Obres Públiques Joaquim Nadal han fet res per provar de posar remei a aquesta situació, per no parlar de l'equip de govern municipal on només un dels regidors ha votat en contra de la construcció reiteradament.
No és una paradoxa que mentre al govern de la Generalitat hi manen els «socialistes», els d'«esquerra» i els «ecologistes de debò», les costes del Principat, igual que les de la resta dels Països Catalans, siguin destruïdes a còpia de ciment, el monstre de l'especulació domini més que mai i els preus dels habitatges pugin sense parar? Em sap greu, però trobo que permetre tot això no hauria de ser propi d'un govern d'esquerres."

Carta d'opinió publicada al Punt i al Més Costa Daurada.