1.3.07

BAIX GAIÀ ÉS COMARCA


Seguim oferint fragments del treball "Baix Gaià és comarca" editat per l'Alternativa. El podeu trobar en paper al Cafè.


El debat actual

El procés de reordenació territorial continua obert. Hi ha diversos motius. Els agents que van protagonitzar la transició van tenir més feina en resoldre altres aspectes o bé no es van voler posar damunt la taula un tema polèmic. Així es va imposar la solució de mantenir dues estructures organitzatives: l’estatal, formada per províncies, i l’autonòmica, que en un futur pogués engegar la Generalitat.

CiU va establir una llei d’organització territorial, feta sense consens, el 1987, amb dues petites reformes posteriors, que consagrava aquest model de coexistència províncies comarques. En aquesta nova sortida quedaven totalment oblidades les vegueries, que agrupaven les comarques de les diferents zones, establertes el 1936.

L’actual llei comarcal deixa molts municipis sense representació als Consells Comarcals, empra un sistema electoral que no és proporcional al nombre d’electors, no dota de finançament als Consells i no defineix prou les seves competències.

Queda clar que és necessària una reforma de la llei. L’“informe Roca” apuntava, en aquest sentit, que caldrà convertir els Consells en un punt de cooperació dels municipis, en un ens més representatiu, més municipalista i més flexible."