16.3.07

ESBORRANY DE LA DECLARACIÓ DE VILA-RODONA


DECLARACIÓ DE VILA-RODONA

Nosaltres, dones i homes que vivim, treballem i gaudim de la conca del riu Gaià i després d’haver estat la tarda i vespre del dissabte 3 de març de l’any 2007 al Casal de la Cooperativa de Vila-Rodona, en la celebració del 3er Fòrum de les Terres de Gaià.

DECLAREM QUE:

· Reconeixem la capacitat vertebradrora del nostre riu. El Gaià ens relaciona en l’ecologia i l’organització social. Coneixem el valor del riu Gaià com a connector biològic entre el sistema prelitoral de la costa brava amb la Catalunya sud i alhora amb les terres de la Segarra i l’Urgell, permetent per tant el desplaçament de la fauna d’est a ponent i de les valls del nord a la baixa muntanya i el litoral. Valorem molt la capacitat de cohesió social del riu, en la seva preservació ens trobem en un mateix forum veins i veïnes de diferents municipis amb diverses motivacions, juntament amb pagesos, caçadors, industrials i altres usuaris, administracions, entitats, tots i totes cercant un llenguatge comú amb la clara intenció de salvaguardar la vida que gira a l’entorn del Gaià i conservar els seus recursos.
· La protecció del riu s’ha d’estendre més enllà dels límits marcats per la pròpia conca hidrogràfica. Una connexió àmplia amb els sistemes naturals adjacents és el que dona al Gaià la seva característica com a corredor biològic.
· Tot i que som plenament conscients de la necessitat de relacionar la conca amb els sistemes naturals adjacents, manifestem que la nostra entitat s’ha d’estructurar en el marc del Gaià i cercar a partir d’aquí relacions amb diferents entitats de terres veines per sumar així esforços i generar sinergies.
· Constatem l’amenaça que significa el creixement urbanístic de l’àrea metropolitana a través dels eixos de transport d’autovies i autopistes, aquest model d’explosió urbanistica és el que es proposa per part dels representats de les administracions locals. L’augment de sòl asfaltat i construit ès un pèrdua de difìcil reversibilitat, afecta molt en la dinàmica fluvial, desplaça la fauna o en provoca la seva desaparició.
· Veiem clarament el moment decisiu en que ens trobem. El Camp de Tarragona reclama des de fa temps un Pla Territorial, aquest document marcarà el guió a seguir en el desenvolupament dels diferents Plans d’Ordenació Urbana Municipal de cada poble i ciutat. És per tant vital que les dones i homes que prioritzem la conservació del riu i la natura que en depén, fem sentir el nostre clam amb més força que mai.


Per tot això volem:

· La definició d’una figura de protecció per la conca del riu Gaià i tots els espais naturals que hi son relacionats. És també el nostre objectiu, protegir aquests espais sota la denominació de Parc Natural de les Terres de Gaià. Els límits del marc físic d’aquest parc es troben definits per la planigrafia que s’ha el.laborat.
· Demanar una reunió amb el Director General de la Conselleria de política territorial i obres públiques, per tal de fer-li saber les nostres conviccions i reclamacions.
· Definir i engegar estrategies de conscienciació i sensibilització ambiental per apropar les persones al riu i els seus valors indiscutibles però no sempre evidents, participant per cohesionar socialment cada mucicipi de les Terres de Gaià i establir alhora lligams entre els pobles perquè la nostra reivindicació flueixi com l’aigua del nostre riu.
· Continuar en la línia engegada en el primer fòrum de Renau treballant per promoure la protecció dels trams en millor estat i la recuperació del riu que recordem i somiem. Per això ens enllaçem al 4art Fòrum de les terres de gaià que es celebrarà a Altafulla a l’Hort de la Sínia.