4.3.07

BAIX GAIÀ ÉS COMARCA


Seguim oferint fragments del treball "Baix Gaià és comarca" editat per l'Alternativa. El podeu trobar en paper al Cafè.

6.5.- Turisme

A nivell de turisme podem aconseguir una etiqueta pròpia basada en el nostre propi potencial: patrimoni històric, natural i social. Alhora podríem ajuntar esforços per fer una promoció a fora que s’adigui al que podem oferir. És a dir, si no disposem d’una xarxa d’hotels connectada a les multinacionals del sector, no cal malbaratar diners anunciant-se en certs llocs. Actualment, els diners que des de la Diputació s’inverteixen en la promoció de l’etiqueta “Costa Daurada” després no reverteixen del tot en els pobles del Baix Gaià. Per tant hem de crear una sèrie d’instruments per atreure el turisme, basant-se en la costa, que és un atractiu per si sol, però oferint els encants de l’interior (espais naturals, riu, ruta de castells, camins, gastronomia, etc.). Es podria crear una societat mixta (pública i privada) o un patronat per a la promoció dels nostres municipis, creant una central de reserves.

A més, les dinàmiques del turisme nacional i internacional canvien i si el que volem és una economia forta ens caldrà diversificar l’oferta i apostar per un turisme diferent. És clar que la nostra base poden ser les platges. Són un atractiu per si mateixes. Caldrà garantir places per dormir, per aparcar, llocs d’esbarjo etc. Però creiem que cal apostar fort per oferir activitats i possibilitats a tot el territori. Així mateix, es podrien editar guies gastronòmiques comarcals, rutes de camins, rutes dels castells, rutes de restes romanes, etc. Caldria coordinar tots els espais d’interès per oferir conjuntament serveis de guies, de visites, etc. Estem pensant en El castell de Tamarit, la Muntanya de Sant Joan i la Punta de la Móra, El Bosc de la Marquesa, el Mas de Grimau, El Mèdol i els boscos de Mas Cusidó, Mas Rabassa, Gurugú, Mas Rafel, Mas Enric, l’entorn de l’Ermita de Sant Antoni d’Altafulla, el castellot, la Torre de la Vella, antics molins, el Massís d'Albinyana – Bonastre, els Salats i Muntanyans de Torredembarra, Creixell i Roda, Roc de Sant Gaietà i Roquer de Torredembarra, Franja marina litoral (les Antines de Torredembarra, els fons de la Punta de la Móra), desembocadura del riu Gaià, etc.

6.6.- Mitjans de comunicació
Després de diversos intents, dels quals alguns encara continuen, aquest espai comunicatiu propi que podrien ser els nostres pobles no s’acaba de consolidar.
Proposem mancomunar mitjans de comunicació per motius pràctics i de sentit comú. Seria útil i més econòmic mancomunar serveis de comunicació a nivell de Baix Gaià, que no pas deixar que vagin apareixen propostes petites que emeten en paral·lel continguts semblants. En aquest sentit, es podria impulsar la ràdio d’Altafulla com a Ràdio del Baix Gaià, aconseguint així un millor finançament per si mateixa. Per altra banda, donaria una millor resposta a les necessitats d’uns serveis informatius que empressin l’espai del Baix Gaià, que, curiosament, no acostumen a ser notícia de la premsa tarragonina. En el mateix sentit, proposem també la creació d’una televisió local pròpia, que es podria tirar endavant amb la col·laboració de tots els pobles. Aquestes dues iniciatives i d’altres es podrien gestionar des d’un patronat conjunt.


6.7.- Residus

Amb la premissa que cal corresponsabilitat en la gestió del territori els nostres propis residus s’haurien de gestionar des d’aquí. Així mateix es podria fer amb un procés el màxim d’ecològic possible, intentant arribar a la creació únicament de l’anomenat residu mínim. En aquest sentit es podria gestionar una planta de triatge i una planta de compostatge, donant així un servei global a la brossa.
Amb tot, la població es veuria més implicada amb una problemàtica que actualment desapareix a cop de talonari. La realitat però amaga una gestió deficient que va en detriment de la nostra qualitat de vida i del medi natural.
A més es podria coordinar tota la publicitat, disseny de contenidors, etc.
La imatge és un històric cartell del Grup de Joves de la dècada de 1990.