7.3.07

ALGUES VERDES


Algues verdes
Grup d’algues que sumen entre 6.000 i 7.000 espècies diferents. També conegudes com cloròfits, el seu nom prové del color intens que li atorga la clorofil·la a i b. Aquest pot variar, principalment a l’estiu, per la intensa insolació, transformant el color verdós en groguenc.
És un dels grups més antics; la primera alga verda apareix al registre fòssil fa més de 2.000 milions d’anys. El fet que posseeixin pigments (clorofil·la) i substàncies de reserva (midó), semblants als de les plantes terrestres, fa que siguin considerades les predecessores de les plantes verdes terrestres. Poden colonitzar hàbitats mol diversos, tant terrestres com marins. Només el 10% de les espècies són marines i és als mars càlids on es troba una major diversitat.
Es poden reproduir de dues maneres diferents: Reproducció vegetativa: un grup de cèl·lules vegetatives es transformen en cèl·lules fèrtils (espores o gàmetes) i reproducció sexual. Els cloròfits marins presenten diferents casos de longevitat, alguns són perennes, ja que viuen varis anys i tenen creixements i reproduccions estacionals i d’altres, contràriament, tenen un cicle de vida anual; aquests últims experimenten una successió de generacions al llarg de l’any. Els cloròfits acostumen a proliferar en medis sobrecarregats de substàncies orgàniques, tot i així, no sempre significa que la seva presència en un lloc concret impliqui que aquest està contaminat.
A l’espai natural de la punta de la Móra hi viuen vàries espècies amb una presència força reduïda, localitzada i estacional. Entre les més característiques hi trobem: Ulva rigida, Enteromorpha compressa, Chaetomorpha sp. i Cladophora sp.
Ajuda’ns a conservar-les! extret DEL DARRER BUTLLETÍ DE DEPANA