28.9.07

ARTICLE D'OPINIÓ


Muntanyans, Zona Humida. I ara què?

L’any 1994 un informe conservat a l’Ajuntament de Torredembarra especificava que els Muntanyans, a una i altra banda de la via, és una zona humida.

L’any 2001, el “Proyecto de recuperación del espacio comprendido entre la playa de Torredembarra y els Muntanyans” encomanat pel Ministerio de Medio Ambiente definia l’espai, a una i altra banda de la via, com una zona humida.

Tot plegat no aportaria res al debat sobre Muntanyans II si no fos perquè la llei 12/85 d’espai naturals protegeix les zones humides...

És evident que en el seu moment aquests estudis es van obviar.

Però ara aquests estudis estan damunt la taula i el ple municipal de Torredembarra ha aprovat encarregar un nou estudi que corrobori o no que Muntanyans II és una zona humida.

Al finalitzar l’estudi tornarem a estar en una mena de carreró sense sortida on el procés ha estat ple d’errors i les obres de la urbanització de la desembocadura del Torrent del Gibert no s’aturen.

Si és una zona humida i a les zones humides no es pot construir... perquè l’autoritat no atura les obres?

Jordi S.
(foto de pobleviu.org)