3.3.07

INAUGURACIÓ D'UN RESTAURANT

.......... La imatge correspon a la campanya de Pedra de Toc per una bonarestauració del castell. D'això ja fa uns quants anys
el esmero
restaurant
Festa d'inauguració, amb tast de les seves delícies. Serà aquest diumenge a les 7 de la tarda.
El restaurant es troba a l'Avinguda Montserrat, 40 (la baixada del Minigolf).