8.3.07

CURS DE MONITORS


El PIJ de Torredembarra ha difós aquesta informació que us pot interessar:

"

CURS DE MONITORS A RODA!!!
Bon dia companys!
Si us plau, passeu aquest mail a tota la xarxa, fem un curs de Monitors de LLeure a Roda de Berà , i creiem que es interessant fer la màxima difussió
Moltes gràcies!!!!!

CURS DE MONITORS DE LLEURE
A RODA DE BERÀ

DESTINATARIS

El curs està dirigit a totes aquelles persones majors de 18 anys d'edat, que estiguin interessades a treballar en activitats de lleure per nens i nenes en escoles d'estiu, casals, agrupaments, colònies i totes aquelles activitats de lleure infantil i juvenil.

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

El curs està estructurat en una part teòrica, de 100h de duració i un perí­ode de pràctiques en un centre educatiu de lleure i amb la presentació d'un treball-memòria de l'acció educativa duta a terme durant aquest període.

CONTINGUTS

· BLOC PEDAGOGIA
- Els conceptes educatius— ideologia de l’educació
- El procés educatiu i els eixos transversals
- Els mitjans educatius
· BLOC PSICOLOGIA I PSICODPEDAGOGIA
- Psicologia i psicologia evolutiva
- Observació i el paper del monitor/a
· BLOC IDEARI I SOCIOLOGIA
- Com és la societat?
- Com som nosaltres?
- Com eduquem?
- L’anà lisi de l’entorn més proper.
· BLOC ORGANITZACIÓ
- Finançcament
- Responsabilització i delegació
- Funcionament intern...
- etc
· TUTORIA
- Presentació del curs
- La memòria de prà ctiques
- Seguiment de les dinà miques de treball
- Avaluació del curs

RECONEIXEMENT

L’aprofitament del curs permet accedir al Diploma de la Generalitat de Catalunya de Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil i als crèdits de lliure elecció que atorguen les diferents universitats.


Informació del curs
IMPARTIT PER:
Escola lliure El Sol.

DADES DEL CURS I HORARIS:
31 de març
1,2,,3,4,14,15*,21,22* d’abril i 5,6*,12,13* de maig de 2007.
* de 9:30 a 14:30
La resta de dates de 9:30h a 14h i de 15:30h a 19:30h.

LLOC DE RALITZACIÓ:
Local Municipal de Joventut.
Av de l’Avenc, 16.
Telèfon: 977657972.

INSCRIPCIONS:
Del 12 al 23 de març de 2007 al PIJ, ubicat al Local Municipal de Joventut.
Local Municipal de Joventut.
Av de l’Avenc, 16.
Telèfon: 977657972

PREU: 172 €

PLACES LIMITADES"