2.3.07

BAIX GAIÀ ÉS COMARCA


6) PROPOSTA CONCRETA:

6.1.- Necessitat de mancomunar serveis

A les ciutats poden recaptar grans quantitats de diners per finançar grans projectes culturals, d’infraestructures, de transport, etc. En canvi, els pobles, proporcionalment, comptem amb les mateixes necessitats socials, culturals i econòmiques però no tenim els mitjans. Seguint la llei de la lògica, una unió d’esforços suposaria oferir uns millors serveis, més quantitat, més diversitat i més rapidesa en la seva implantació. Alhora, es podrà fer front a projectes que afectin a la comarca i que no estiguin ben planificats i justificats.

Hem intentat estructurar el text en diferents àmbits d’acció per fer més entenedora la lectura. Malgrat això, els temes es relacionen i hem procurat evitar les repeticions.

6.2.- El dèficit dels ajuntaments

Els Ajuntaments estan endeutats. Donen molts serveis i tenen poques vies per finançar-se. A més, massa sovint, la gestió dels diners públics no s’ha guiat per criteris d’efectivitat. En principi endeutar-se no és dolent. El cas és que la inversió sigui positiva per als ciutadans i el deute sigui suportable.

El cas s’ha agreujat amb la quasi desaparició de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). A canvi l’Estat no ha aclarit com els Ajuntaments poden mantenir les seves despeses sense aquesta font d’ingressos. Últimament han aparegut a la premsa informacions que apunten cap a un ingrés des de l’Estat cap als Ajuntaments de 120 milions d’euros, que cal afegir als 611 milions ja ingressats. Les negociacions continuen a dues bandes: Estat-municipis i segurament s’aprovaran nous recursos.

Una mesura positiva ha estat posar límit al deute d’una corporació municipal. Així, una entitat bancària no pot deixar diners a un Ajuntament quan aquest té un deute superior específic. Cal dir també que es preparen noves mesures per ordenar el finançament de les administracions locals.

Si hi ha dèficit, millor repartir les despeses. A més, les administracions ens tindran més en compte a l’hora de repartir ajudes.

6.3.- Sanitat

Actualment ja compartim l’ Àrea Bàsica de Salut de Torredembarra. Malgrat tot, els espais han quedat petits i obsolets per la gran demanda i per l’oscil·lació de la població (caps de setmana, estius, etc.). Ajuntant esforços podríem pressionar per tal d’aconseguir noves infraestructures i descentralitzar aquests serveis sanitaris.